Uncategorized

Saimaan Kuitu Oy:n rakentamisen ja liittymien käyttöönoton tilanne

Taipalsaarella Konstun osalta valokuituverkko alkaa olla valmis. Viimeistelyjä tehdään tällä viikolla. Tämän jälkeen on valokaapelin maarakennustöitä Pappilanlahdentiellä.
Viikolla 23 ollaan jo Vitsain alueella rakentamassa liittymiä. Ahokkalassa ja Hovinmäen alueella Kilkinsaarentiellä teemme Lappeenrannan Energian kanssa yhteiskaapelointia kesäkuun alussa.

Kesäkuun puolen välin jälkeen rakentaminen on siirtynyt  Ahokkalan alueelle.

Savitaipaleella Nikkilän alue on kaapeloitu. Tällä viikolla tehdään Kylliälän ja Lyytikkälän alueiden valokuitukaapelointia. Tämän jälkeen on vuorossa Säänjärven, Nion ja Susivuoren kylät.

Myös liittymien käyttöönotto alkaa heti  kesäkuun alussa Konstussa ja Nikkilässä, kun alueen valokaapelijatkot ovat valmiina.

Asiakkaiden kannattaa huomioida, että kaikki liittymät myös pääsääntöisesti laskutetaan ennen kaapelin tuomista tontille. Yhtään liittymää ei pääsääntöisesti rakenneta, jos asiakas ei ole maksanut liittymäänsä tai asiakkaalla ei ole velkakirjaa rahoituksella maksamisesta.

 

Saimaan Kuidun ensimmäinen liittymä on kytketty!

Saimaan Kuitu Oy on rakentanut Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle koko kesän ja syksyn valokuituverkkoa. Ensimmäinen valokuituliittymän käyttöönotto tehtiin tänään 28.12.2015 Taipalsaaren Pappilankaan alueella toimivalle yritykselle.
”Iso urakka on tullut yhteen välietappiin. On hienoa tarjota tämänvuotisen rakentamisalueen asukkaille ja yrityksille nopeat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet”, Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.
Samalla toimitusjohtaja Puhakainen kiittää kuntien päättäjiä ripeästä päätöksenteosta – kunnat säästivät reilusti rahaa, kun verkkoa päästiin rakentamaan yhteisojissa yhdessä energiayhtiön ja teleoperaattorin kanssa.

Tarjolla myös gigan yhteyksiä

Saimaan Kuitu Oy perustettiin elokuun lopussa ja liittymämyynti käynnistyi syyskuun alussa. Myynti on käynyt vilkkaana ja asiakkaiden määrä vuoden 2015 rakennetuilla alueilla on hyvä. Liittymäkytkennät saadaan tehtyä kaikille asiakkaille tammi-helmikuun aikana. Verkkoa on rakennettu kaikkiaan noin 200 kilomeriä. Yritys tarjoaa 100/100 Mbit/s tai 1000/100 Mbit/s nopeuksia asiakkailleen. ”Asiakkaat ovat ottaneet myös gigan nopeuksia käyttöönsä”, toimitusjohtaja Puhakainen kertoo.

Yhteistyö toimivaa

Saimaan Kuitu Oy:n teleoperaattorina toimii kesällä kilpailutuksen voittanut Blue Lake Communications Oy (BLC). ”Olemme tehneet yhteistyötä kesästä lähtien ja se on ollut erittäin toimivaa. Asioita on ollut paljon ja kaikki on saatu ratkaistua hyvässä hengessä. On ollut myös mukava seurata liittymämäärän kehitystä. Meille operaattorina Saiman Kuidun gigan yhteyksien tarjoaminen kuluttajille on hyppy eteenpäin – näitä ei monilla operaattoreilla ole tarjolla ”, Blue Lake Communications Oy:n operatiivinen johtaja Hannu Väänänen toteaa.

Sote-puolen digitaalisaatio ratkaisut kiinnostavat kuntia

Savitaipaletta ja Taipalsaarta kiinnostaa mitä uutta nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet voivat tuoda sosiaali- ja terveyspuolen palveluihin. Tammikuun alussa molemmissa kunnissa onkin käynnistymässä yhdessä kuntien, Eksoten ja Blue Lake Communications Oy:n kanssa Sointu-pilotti, jossa testataan yhdessä asiakkaan, omaisten ja kotihoidon henkilökunnan kanssa toimivia ratkaisuja siihen, että valokuituyhteyksien kautta käytettävien laitteiden ja palvelujen tukemana kotona olisi vielä entistä turvallisempi ja parempi asua.

Valokuitu helpottaa yrittäjän arkea

Ensimmäinen valokuituliittymä kytkettiin Taipalsaaren Pappilankankaalle Mill Optics Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ruuskalle. Hän tarvitsee globaaliin liiketoimintaansa nopeita ja varmoja yhteyksiä. ”Teen paperiteollisuudelle konenäköön liittyviä töitä, jotka liittyvät jo asennettujen järjestelmien optimointiin. Tilasin gigan yhteyden käyttööni, sillä kytkeydyn kotoa järjestelmiin ja näin saan tänne tarvitsemaani tietoa reaaliajassa”, toimitusjohtaja Mikko Ruuska toteaa.

Rahoitustukineuvottelut käynnissä ELY-keskuksen kanssa

Kun on päästy hyvään alkuun, niin rakentamista halutaan myös jatkaa. Maaseutualueilta on tullut paljon kyselyjä siitä, miten valokuituverkon saisi myös omalle kylälle. Saimaan Kuitu Oy:llä on parasta aikaa EU-tukihakemukset Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen käsittelyssä. ”Neuvottelut jatkuvat pyhien jälkeen. Uskon, että saamme jatkaa ensi vuonna hyvin alkuun päässyttä rakentamista ja näin tyydyttää nopeita ja varmoja yhteyksiä kaipaavien tarpeita”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Lisätietoja: Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi
Blue Lake Communications Oy (BLC), operatiivinen johtaja Hannu Väänänen, 044 777 5776, hannu.vaananen@blc.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkkoa on rakennettu vuoden 2015 aikana pääosin yhteisrakentamisella energiayhtiön ja teleoperaattorin kanssa yhteiskaapeliojissa. Olemme yhteisrakentamisessa alan pioneereja ja yhteistyö on koettu molemmin puolin kannattavaksi.

Julkinen kuuleminen ”Saimaan Kuidun Savitaipaleen 2016 valokaapeliverkko” –hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Savitaipaleen kunnan Lavikanlahti-Olvenlampi-Heituinlahti-Hämäläisen kylä -alueella valokuituhanketta. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Maaseutuvirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kartta alueesta löytyy osoitteesta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:lle 25.11.2015 kello 16.00 mennessä joko postiosoitteeseen Saimaan Kuitu Oy, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale tai info@saimaankuitu.fi. Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuitu/kuuleminen”. Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot: Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056

Saimaan Kuidun hallitus

Karttaliite:Savitaipaleen 2016 hanke-alue

Saimaan Kuitu Oy ja BLC Telecom ovat solmineet yhteistyösopimuksen teleoperaattoripalveluista Saimaan Kuitu -valokuituverkkoyhtiölle

Saimaan Kuitu Oy ja BLC Telecom (Blue Lake Communications Oy) ovat perjantaina 28.8.2015 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen teleoperaattoripalveluista Saimaan Kuitu valokuituverkkoyhtiölle.

Osapuolet ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jossa BLC Telecom toimittaa Saimaan Kuitu -valokuituverkkoyhtiölle uusia ja monipuolisia laajakaista- ja TV-palveluita niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Sopimuksen avulla varmistetaan Suomen laadukkaimmat ja nykyaikaiset laajakaista- ja TV-palvelut Savitaipaleen ja Taipalsaaren asukkaille, taloyhtiöille, yrityksille ja vapaa-ajan asukkaille.

Blue Lake Communications Oy:n toimitusjohtaja Martti Volotinen pitää tehtyä sopimusta uutena tärkeänä avauksena. ”BLC on harjoittanut teleoperaattoritoimintaa jo yli 125 vuoden ajan Savonlinnan seudulla, ja nyt BLC Telecom pääsee osallistumaan uuden ja nykyaikaisen valokuituverkon palveluiden toimittamiseen Etelä-Karjalan alueelle”, Martti Volotinen iloitsee.

”Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö. Kunnat haluavat taata toimintavarmalla valokuituverkolla kaikille kuntalaisille tasavertaiset nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavat internet yhteydet. Nopea 100 megan yhteys pitää olla kaikkien kansalaisten ja yritysten perusoikeus. Erityisesti haluamme hyödyntää valokuituverkkoa myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden digitaalisaatiossa”, kertoo Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen.

”Yhteistyösopimus ilmentää hienoa pioneerihenkeä, jota Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat ovat osoittaneet aloittamalla kuntien kattavan valokuituverkon rakennuksen”, toteavat yhdessä Blue Lake Communicationsin operatiivinen johtaja Hannu Väänänen ja Saimaan Kuidun hallituksen puheenjohtaja Iikko B. Voipio.

Lisätietoja antavat:
Blue Lake Communications Oy, operatiivinen johtaja Hannu Väänänen
p. 044 7775776, hannu.vaananen@blc.fi

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen
p. 0400 141056, sähköposti info@saimaankuitu.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö.

BLC Telecom (Blue Lake Communications Oy) tarjoaa Savonlinnan seutukunnalla kattavat ja laadukkaat tietoliikenne-, puhelin- ja televisiopalvelut henkilöasiakkaille, yhteisöille ja yrityksille sekä teleoperaattoreille. Yhtiön vuotuinen liikevaihtotaso on noin 13 M€ ja henkilöstömäärä noin 60 henkilöä. BLC:n kotipaikka on Savonlinnassa, jonka lisäksi sillä on toimipisteet Mikkelissä ja Haminassa. Blue Lake Communications Oy on osa valtakunnallisesti toimivaa BLC-konsernia, jolla on toimipisteet 13 paikkakunnalla. Konsernin vuotuinen liikevaihtotaso on yli 36 M€ ja henkilöstömäärä n. 230 henkilöä.
BLC on ollut yli 125 vuotta osa Savonlinnan seutukunnan arkea ja juhlaa, ja tällä tiellä jatketaan modernein välinein ja lähestymistavoin.

Kutsu kertomaan valokuidusta!

Jos olet kiinnostunut valokuituasioista ja haluaisit tietää lisää, niin kutsu Saimaan Kuidun edustajat kertomaan valokuidusta tilaisuuteesi. Me tulemme mielellämme!
Ota yhteyttä: Heli Pajuvirta, puh. 040 707 4772.

Vietämme ristiäisiä!

Siitä tuli sitten Saimaan Kuitu! Synnytys vähän kesti, mutta nimestä ei syntynyt kiistoja – se on aina hyvä merkki. Kuntalaisten kiinnnstuksesta päättäen tarvetta nopealle ja varmalle valokuituverkolle tuntuu olevan. Tästä on siis hyvä jatkaa töitä!

Savitaipale ja Taipalsaari perustavat yhteisen voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön

Markkinointinimenä Saimaan Kuitu!

Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle ollaan parasta aikaa rakentamassa valokuituverkkoa. Markkinointinimeksi on valittu Saimaan Kuitu ja nettisivut löytyvät ensi maanantaista (15.6.) lähtien osoitteesta www.saimaankuitu.fi.
”Torstai-iltana päädyttiin siihen että perustetaan voittoa tavoittelematon kuntien yhteinen osakeyhtiö hoitamaan valokuituasioita. Osuuskunnan perustamista mietittiin pitkään, mutta rahoitusteknisistä syistä päädyimme osakeyhtiöön” Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi ja Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman kertovat.

Ennakkovarauksen kannattaa tehdä – ei sido, mutta ohjaa rakentamista

Taipalsaarella rakentaminen on ollut käynnissä jo useamman viikon. Tämän vuoden rakentamisalueille jokaiseen kiinteistöön on lähetetty esitteet asiasta sekä ennakkovarauslomakkeet. Lomakkeen voi täyttää vaikka ei asuisikaan vuoden 2015 rakennusalueella. Ennakkovaraukset ohjaavat tulevia rakennussuuntia. Myös Savitaipaleella tämän vuoden rakennusalueella asuvat saavat infopaketit suoraan kotiinsa.
”On hyvä että asukkaat saavat haluamaansa informaatiota. Ainakin meillä kyselytulva on ollut melkoinen ja myös kiitosta kunnan elinvoimaisuuteen tähtäävästä hankkeesta on saatu, mikä on joskus kuntasektorilla harvinaista”, Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman iloitsee.

Lisätietoja:
Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, tapio.iso-mustajarvi@savitaipale.fi
Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman, jari.willman@taipalsaari.fi
Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien erityisasiantuntija Heli Pajuvirta, heli.pajuvirta@savitaipale.fi