Uutiset

Luumäellä alkaa valokuituliittymien myynti!

Luumäen keskustassa ja Jurvalassa aloitetaan Saimaan Kuidun valokuituliittymien myynti. Kuntalaisille lähetetään informaatiota asiasta suoraan kotiin ja kiinnostuksensa liittymän hankintaan voi ilmoittaa Saimaan Kuidun nettisivujen etusivun oikeassa reunassa olevan lomakkeen kautta, info@saimaankuitu.fi -sähköpostiosoitteen välityksellä tai soittamalla toimistolle (040 701 1230).

Luumäellä tullaan pitämään myös yleisötilaisuuksia, kunhan koronaepidemia helpottaa.

Luumäen lehdessä on torstaina 13.1.2022 isompi mainos asiasta.

Tartu tilaisuuteen ja hanki liittymä!

Julkinen kuuleminen Saimaan Kuidun Suomenniemen valokuituverkon vaihe 3 – hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Mikkelin kaupungin alueella Suomenniemen vaihe 3 -valokuituverkkohanketta. Hankkeen aikana hankealueen liittymän tilaaja asiakkaille rakennetaan 100 Mbit- 1000 Mbit symmetrinen valokuituyhteys. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskuksesta, EU:n maaseuturahaston elpymisrahoituksen tukea. Muusta hankkeen rahoituksesta vastaa Saimaan Kuitu Oy ja liittymän ottajat.

Ruokavirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kuuleminen löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilla 15.12.2021 – 15.1.2022 välisenä aikana osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset, Saimaan Kuitu Oy verkkosivulta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista ja laajakaistainfo.fi sivuilta.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Etelä-Savon ELY keskukseen 15.1.2022 kello 16:00 mennessä, joko sähköpostilla, etela-savo@ely-keskus.fi tai
kaija.siikavirta@ely-keskus.fi.

Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot:

Kaija Siikavirta, maaseutuasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus, kaija.siikavirta@ely-keskus.fi,
puh. 029 502 4087

Jari Käyhty, toimitusjohtaja, Saimaan Kuitu Oy, jari.kayhty@saimaankuitu.fi, puh. 040 687 6649

Rakentamisalue:
Suomenniementien ja Karkauksentien ja niiden ympäristö, VT 15 ympäristö. VT 13 Kyyröön asti, Mikkolantie ja Honkataipaleentie. VT 15 lähtevä Rantintie ja sen ympäristö.

Kuulemisen aikataulu:

15.12.2021 – 15.1.2022

Suomen Seutuverkot ry:n syyskokous 3.12.2021 Lappeenrannassa

Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Jari Käyhty ja Suomen Seutuverkot ry:n puheenjohtaja Pauli Pullinen toivottavat syyskokoukseen osallistuvat tervetulleiksi Lappeenrantaan. Syyskokoukseen voi toki osallistua myös verkon välityksellä. (Kuva otettu Kuidun kiitotie -seminaarissa marraskuussa.)

 

Kuntien omistama Saimaan Kuitu Oy rakentaa Lappeenrannassa kuituverkkoa

”Hurtanmaa-Rutolan alue oli ensimmäinen rakennuskohteemme ja siellä valokuituliittymät ovat jo asiakkaiden käytössä. Nyt vuoroon tulee Skinnarilan Pienniemenkadun ympäristö, jossa liittymämyynti on vielä käynnissä. Rakentaminen aloitetaan pian, Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Jari Käyhty toteaa.

Saimaan Kuitu perustettiin kuusi vuotta sitten kuntien tarpeesta saada nopeat ja varmat yhteydet vakituisille asukkaille, yrityksille ja myös vapaa-ajan asukkaille.

”Koronan myötä meillä myynnissä olevia tulevaisuuden varaus -liittymiä, on otettu käyttöön viime vuonna rivakkaan tahtiin, kun vapaa-ajan asukkaat ovat halunneet tehdä etätöitä mökeiltä, toimitusjohtaja Käyhty kertoo.

Saimaan Kuidulla on noin 3000 asiakasta, joista osa tulevaisuuden varauksia. Valokuituverkkoa on rakennettu Savitaipaleen, Taipalsaaren, Lemin, Suomenniemen ja Lappeenrannan alueelle noin 1300 kilometriä.

Parasta työssä on Käyhdyn mukaan asiakkailta saatu myönteinen palaute. ”Kun asiakas saa pätkivät yhteytensä vakaiksi, se helpottaa varsinkin etätyötä tekevän arkea huomattavasti.”

EU:n elpymisrahaa valokuituverkkojen rakentamiseen

Euroopan Unionin komissio painottaa elpymisrahojen jaossa yhtenä kohteena nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista. Suomen Seutuverkot pitää myös tärkeänä valokuituverkkojen rakentamisen nopeuttamista Suomessa EU:n elvytysrahoilla.

Valokuituverkot tukevat etätyötä, monipaikkaista asumista ja digitalisaatiota

Korona-aika on osoittanut laadukkaiden valokuituyhteyksien tarpeen. Etätyö ja monipaikkainen asuminen on monelle henkilölle arkipäivää. Asuminen kaupungissa ja luonnon lähellä vaatii hyviä yhteyksiä molemmissa kohteissa. Valokuituverkkojen rakentamisella autetaan myös Suomen digitalisaation kiihdyttämistä.

Valokuituyhteyksien rakentaminen on myös hyvä ilmastoteko

Valokuituyhteyksien rakentamista voidaan pitää myös hyvänä ilmastotekona. Tutkimusten mukaan kuituyhteyden hiilijalanjälki on 88 % pienempi kuin muiden tietoliikenneratkaisujen.

Kuitu kotiin koko Suomi 2021-2030

Suomen Seutuverkot pitää tärkeä luoda 10 vuoden valokuituverkkojen rakentamisen ohjelma Kuitu kotiin koko Suomi, jolla saadaan koko Suomen kotitaloudet, yritykset ja vapaa-ajanasunnot laadukkaiden valokuituyhteyksien piiriin. EU:n elvytysrahoilla rakentaminen pitää aloittaa jo ensi vuonna.  Pääosa 60 % rahoituksesta pitää tulla Suomen valtion ja EU:n kautta. Kuntien rahaa tarvitaan 10 % ja liittyjien omarahoitusosuus on 30 %. Vuosittain EU:n tukirahaa tarvitaan 130 miljoonaan euroa, jotta 2030 valokuituverkot kattavat valtaosan suomalaisista kiinteistöistä.

Samalla kertaa saadaan rakennettua säävarmaa sähköverkkoa ja 4G/5G tukiasemien yhteyksiä sekä autetaan siirtymistä TV:n antennilähetyksistä laajakaistalähetyksiin

Valokuitu on pitkäikäinen ja varma investointi kaikkiin tulevaisuuden tietoliikennetarpeisiin. Samalla kertaa saadaan tehtyä yhteisrakentamisella säävarmaa sähköverkkoa ja muuta infrastruktuuria.

4G ja 5G tukiasemat tarvitsevat myös valokuituyhteyden ja nämä yhteydet voidaan toteuttaa kattavasti koko Suomessa kymmenen vuoden valokuituohjelmalla.

Koko Suomen laajasti kattavat valokuituyhteydet antavat myös hyvän toimintavarman perustan siirtymisestä TV:n antennilähetyksistä laajakaistalähetyksiin.

Valokuituverkkojen rakentaminen työllistää

Valokuituverkkojen rakentamisen ohjelmalla 2021-2030 voidaan työllistää tietoliikennealan ammattilaisia noin 3000 henkilöä vuosittain. Lisäksi valokuituverkkojen rakentaminen työllistää myös valokaapelitehtaita ja muita rakentamisessa tarvittavien tavaroiden valmistajia.

Lisätietoja:

Suomen Seutuverkot ry, hallituksen jäsen Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056 tuomo.puhakainen@winesaimaa.com
Saimaan Kuitu Oy toimitusjohtaja Jari Käyhty, jari.kayhty@saimaankuitu.fi, puh. 040 687 6649

2020-09-30 Suomen seutuverkot työryhmä Puhakainen_Ruokoski_Pullinen_Samppala-Mitä maksaa valokuituyhteydet suomalaisiin kotitalouksiin ja yrityksiin