Uutiset

Kuntien omistama Saimaan Kuitu Oy rakentaa Lappeenrannassa kuituverkkoa

”Hurtanmaa-Rutolan alue oli ensimmäinen rakennuskohteemme ja siellä valokuituliittymät ovat jo asiakkaiden käytössä. Nyt vuoroon tulee Skinnarilan Pienniemenkadun ympäristö, jossa liittymämyynti on vielä käynnissä. Rakentaminen aloitetaan pian, Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Jari Käyhty toteaa.

Saimaan Kuitu perustettiin kuusi vuotta sitten kuntien tarpeesta saada nopeat ja varmat yhteydet vakituisille asukkaille, yrityksille ja myös vapaa-ajan asukkaille.

”Koronan myötä meillä myynnissä olevia tulevaisuuden varaus -liittymiä, on otettu käyttöön viime vuonna rivakkaan tahtiin, kun vapaa-ajan asukkaat ovat halunneet tehdä etätöitä mökeiltä, toimitusjohtaja Käyhty kertoo.

Saimaan Kuidulla on noin 3000 asiakasta, joista osa tulevaisuuden varauksia. Valokuituverkkoa on rakennettu Savitaipaleen, Taipalsaaren, Lemin, Suomenniemen ja Lappeenrannan alueelle noin 1300 kilometriä.

Parasta työssä on Käyhdyn mukaan asiakkailta saatu myönteinen palaute. ”Kun asiakas saa pätkivät yhteytensä vakaiksi, se helpottaa varsinkin etätyötä tekevän arkea huomattavasti.”

EU:n elpymisrahaa valokuituverkkojen rakentamiseen

Euroopan Unionin komissio painottaa elpymisrahojen jaossa yhtenä kohteena nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista. Suomen Seutuverkot pitää myös tärkeänä valokuituverkkojen rakentamisen nopeuttamista Suomessa EU:n elvytysrahoilla.

Valokuituverkot tukevat etätyötä, monipaikkaista asumista ja digitalisaatiota

Korona-aika on osoittanut laadukkaiden valokuituyhteyksien tarpeen. Etätyö ja monipaikkainen asuminen on monelle henkilölle arkipäivää. Asuminen kaupungissa ja luonnon lähellä vaatii hyviä yhteyksiä molemmissa kohteissa. Valokuituverkkojen rakentamisella autetaan myös Suomen digitalisaation kiihdyttämistä.

Valokuituyhteyksien rakentaminen on myös hyvä ilmastoteko

Valokuituyhteyksien rakentamista voidaan pitää myös hyvänä ilmastotekona. Tutkimusten mukaan kuituyhteyden hiilijalanjälki on 88 % pienempi kuin muiden tietoliikenneratkaisujen.

Kuitu kotiin koko Suomi 2021-2030

Suomen Seutuverkot pitää tärkeä luoda 10 vuoden valokuituverkkojen rakentamisen ohjelma Kuitu kotiin koko Suomi, jolla saadaan koko Suomen kotitaloudet, yritykset ja vapaa-ajanasunnot laadukkaiden valokuituyhteyksien piiriin. EU:n elvytysrahoilla rakentaminen pitää aloittaa jo ensi vuonna.  Pääosa 60 % rahoituksesta pitää tulla Suomen valtion ja EU:n kautta. Kuntien rahaa tarvitaan 10 % ja liittyjien omarahoitusosuus on 30 %. Vuosittain EU:n tukirahaa tarvitaan 130 miljoonaan euroa, jotta 2030 valokuituverkot kattavat valtaosan suomalaisista kiinteistöistä.

Samalla kertaa saadaan rakennettua säävarmaa sähköverkkoa ja 4G/5G tukiasemien yhteyksiä sekä autetaan siirtymistä TV:n antennilähetyksistä laajakaistalähetyksiin

Valokuitu on pitkäikäinen ja varma investointi kaikkiin tulevaisuuden tietoliikennetarpeisiin. Samalla kertaa saadaan tehtyä yhteisrakentamisella säävarmaa sähköverkkoa ja muuta infrastruktuuria.

4G ja 5G tukiasemat tarvitsevat myös valokuituyhteyden ja nämä yhteydet voidaan toteuttaa kattavasti koko Suomessa kymmenen vuoden valokuituohjelmalla.

Koko Suomen laajasti kattavat valokuituyhteydet antavat myös hyvän toimintavarman perustan siirtymisestä TV:n antennilähetyksistä laajakaistalähetyksiin.

Valokuituverkkojen rakentaminen työllistää

Valokuituverkkojen rakentamisen ohjelmalla 2021-2030 voidaan työllistää tietoliikennealan ammattilaisia noin 3000 henkilöä vuosittain. Lisäksi valokuituverkkojen rakentaminen työllistää myös valokaapelitehtaita ja muita rakentamisessa tarvittavien tavaroiden valmistajia.

Lisätietoja:

Suomen Seutuverkot ry, hallituksen jäsen Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056 tuomo.puhakainen@winesaimaa.com
Saimaan Kuitu Oy toimitusjohtaja Jari Käyhty, jari.kayhty@saimaankuitu.fi, puh. 040 687 6649

2020-09-30 Suomen seutuverkot työryhmä Puhakainen_Ruokoski_Pullinen_Samppala-Mitä maksaa valokuituyhteydet suomalaisiin kotitalouksiin ja yrityksiin

Julkinen kuuleminen Saimaan Kuidun Suomenniemen valokaapeliverkon vaihe 2 –hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Mikkelin kaupungin alueella Suomenniemen vaihe 2 -valokuituverkkohanketta. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Ruokavirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kartta alueesta löytyy osoitteesta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:lle 5.10.2020 kello 16.00 mennessä joko postiosoitteeseen Saimaan Kuitu Oy, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari tai info@saimaankuitu.fi. Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuitu/kuuleminen”. Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot:
Kaija Siikavirta, maaseutuasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus, kaija.siikavirta@ely-keskus.fi, puh. 029 502 4087
Jari Käyhty, toimitusjohtaja, Saimaan Kuitu Oy, jari.kayhty@saimaankuitu.fi, puh. 040 687 6649

Kuulutus Etelä-Savon ELY-keskuksen sivuilla

Julkinen kuuleminen Saimaan Kuidun HURTANMAA-NYRHILÄ-TUUVA-KÄRKI-RÄNNIKORPI-RUTOLA valokaapeliverkko –hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Lappeenrannan kaupungin Hurtanmaa-Nyrhilä-Tuuva-Kärki-Rännikorpi-Rutola -alueella valokuituverkkohanketta. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Ruokavirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kartta alueesta löytyy osoitteesta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:lle 14.10.2020 kello 16.00 mennessä joko postiosoitteeseen Saimaan Kuitu Oy, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari tai info@saimaankuitu.fi. Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuitu/kuuleminen”. Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot:

  • Jukka Penttilä, asiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jukka.penttila@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 077
  • Jari Käyhty, toimitusjohtaja, Saimaan Kuitu Oy, jari.kayhty@saimaankuitu.fi, puh. 040 687 6649

Julkinen kuuleminen, ES 16.9.2020

Karttakuva Rutola-Hurtanmaan uusi valokuituverkko suunnitelma-alue_552x416.png

Lappeenrannan Rutola-Hurtanmaan alueen tietoliikenneyhteyksiä parannetaan – Saimaan Kuitu Oy rakentaa alueelle valokuituverkon vuoden 2021 aikana

Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (29.6.) Lappeenranta on mukana uuden valokuituverkon rakentamisessa Rutola-Hurtanmaan alueelle. Valokuituverkon rakentamisesta vastaa Saimaan Kuitu Oy. Hankkeelle on myönnetty Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) maaseutuohjelmasta 70 % rahoitusosuus. Valokuituverkon rakentaminen alkaa alkuvuonna 2021 ja ensimmäisiä liittymiä saadaan käyttöön ensi kesän aikana.

Lappeenrannan kehitysjohtajan Markku Heinosen mukaan Lappeenrannan kaupunki näkee, että maaseudun tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on strategisesti tärkeää.

– Toimivien tietoliikenneyhteyksien merkitys, esimerkiksi etätyöskentelyn ja -opiskelun näkökulmasta, tulee jatkossa vain korostumaan. Rutola-Hurtanmaan alueella toimii myös 25 yritystä, joten hanke tukee myös elinkeinoelämää.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 586 000 euroa, josta Lappeenrannan kaupungin osuus on 10 %. Osa rahoituksesta on tarkoitus kattaa valokuituverkon liittymämyynnillä. Alueella on 292 kiinteistöä ja hankkeen tavoitteena on, että 25 % kiinteistöistä ottaisi liittymän.

Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtajan Jari Käyhtyn mukaan, Saimaan Kuidulle on tullut runsaasti yhteydenottoja kiinnostuneilta lappeenrantalaisilta valokuituverkon laajentumisesta.

– Hankkeen toteutuminen Rutola-Hurtanmaan suunnalla on myönteinen uutinen alueen asukkaille. Etenkin nyt korona-aikana moitteettomasti toimivien internetyhteyksien merkitys on entisestään korostunut.

Valokuituverkon liittymämyynti, rakentamislupien haku sekä kilpailutusprosessit käynnistyvät syksyllä 2020. Lokakuussa on tarkoitus järjestää sekä Rutolan että Hurtanmaan asukkaille asukastilaisuudet, joissa heillä on mahdollisuus tutustua lisää hankkeeseen. Asukastilaisuudesta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Valokuituverkkoyhteyksistä lisätietoa: http://www.saimaankuitu.fi/

Mikäli olet kiinnostunut saamaan kutsun Rutolan tai Hurtanmaan asukastilaisuuksiin, laita yhteystietosi Lappeenrannan kaupungin osallisuuskoordinaattorille Pia Pulliaiselle: pia.pulliainen@lappeenranta.fi

Karttakuva Rutola-Hurtanmaan uusi valokuituverkko suunnitelma-alue_552x416.png
Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Markku Heinonen (ti 25.8. soittopyynnöt)
040 581 1998, markku.heinonen@lappeenranta.fi

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Jari Käyhty
040 687 6649, jari.kayhty@saimaankuitu.fi