Uutiset

Julkinen kuuleminen ”Saimaan Kuidun Savitaipaleen 2016 valokaapeliverkko” –hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Savitaipaleen kunnan Lavikanlahti-Olvenlampi-Heituinlahti-Hämäläisen kylä -alueella valokuituhanketta. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Maaseutuvirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kartta alueesta löytyy osoitteesta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:lle 25.11.2015 kello 16.00 mennessä joko postiosoitteeseen Saimaan Kuitu Oy, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale tai info@saimaankuitu.fi. Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuitu/kuuleminen”. Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot: Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056

Saimaan Kuidun hallitus

Karttaliite:Savitaipaleen 2016 hanke-alue

Gigan yhteyksiä kuluttajille – Saimaan Kuitu Suomen nopein verkko!

Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistaman ja voittoa tavoittelemattoman Saimaan Kuitu Oy:n valokuituverkko tulee olemaan Suomen nopein. Parasta aikaa rakennettavan verkon asiakkaat voivat tilata itselleen halutessaan jopa gigan yhteydet, jotka saadaan käyttöön joulukuussa.

”On hienoa olla luomassa edellytyksiä sille että maakunta on vireä, aktiivinen ja sillä on hyvälaatuiset internetyhteydet. Meillä tulee olemaan Suomen nopein verkko ja edulliset hinnat, pitkään näköalapaikoilta internetyhteyksien kehitystä Suomessa seurannut Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

”Yhteisen yhtiön perustaminen ilmentää hienoa pioneerihenkeä, jota Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat ovat osoittaneet aloittamalla kuntien kattavan valokuituverkon rakentamisen”, toteavat yhdessä Saimaan Kuitu Oy:n hallituksen ja Taipalsaaren kunnanvaltuuston puheenjohtaja Iikko B. Voipio ja Savitaipaleen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Kylliäinen.

Toimimattoman yhteydet kuntalaisten huoli

Kuntalaisilta tullut huoli toimimattomista yhteyksistä tai yhteyksien puuttuminen ja toisaalta palvelujen kehitysnäkymät saivat kunnanvaltuustot päättämään valokuituverkon rakentamisesta.
”Koska palvelut siirtyvät yhä enenevässä määrin verkkoon ja kuntalaisten on päästävä niitä käyttämään, voidaan valokuituverkkoa verrata hyvin tiehen, sähkö- ja puhelinverkkoon ja vastaaviin perusinfrarakenteisiin”, toteaa Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman.

Verkoista kunnille elinvoimaa

Operaattorit eivät tule maaseutualueille valokuituverkkoa rakentamaan. Siksi kuntien on elinvoimansa säilyttääkseen rakennettava se itse. Investointi maksaa, mutta jos sitä ei tekisi, kunnat kuihduttaisivat itse itsensä.
”Yritykset tarvitsevat tänä päivänä välttämättä nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet. On myös tärkeää että kuntalaiset pystyvät täysmääräisesti hyödyntämään sosiaali- ja terveyspalveluiden innovaatioita”, Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi muistuttaa.

Lisätietoja: Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, p. 0400 141 056
Saimaan Kuidun hallituksen puheenjohtaja Iikko B. Voipio, p. 050 313 7176
Savitaipaleen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Kylliäinen p. 050 413 0154
Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman, p. 0400 753 939
Savitaipaleen Kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, p. 040 560 3075

Saimaan Kuitu Oy ja BLC Telecom ovat solmineet yhteistyösopimuksen teleoperaattoripalveluista Saimaan Kuitu -valokuituverkkoyhtiölle

Saimaan Kuitu Oy ja BLC Telecom (Blue Lake Communications Oy) ovat perjantaina 28.8.2015 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen teleoperaattoripalveluista Saimaan Kuitu valokuituverkkoyhtiölle.

Osapuolet ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jossa BLC Telecom toimittaa Saimaan Kuitu -valokuituverkkoyhtiölle uusia ja monipuolisia laajakaista- ja TV-palveluita niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Sopimuksen avulla varmistetaan Suomen laadukkaimmat ja nykyaikaiset laajakaista- ja TV-palvelut Savitaipaleen ja Taipalsaaren asukkaille, taloyhtiöille, yrityksille ja vapaa-ajan asukkaille.

Blue Lake Communications Oy:n toimitusjohtaja Martti Volotinen pitää tehtyä sopimusta uutena tärkeänä avauksena. ”BLC on harjoittanut teleoperaattoritoimintaa jo yli 125 vuoden ajan Savonlinnan seudulla, ja nyt BLC Telecom pääsee osallistumaan uuden ja nykyaikaisen valokuituverkon palveluiden toimittamiseen Etelä-Karjalan alueelle”, Martti Volotinen iloitsee.

”Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö. Kunnat haluavat taata toimintavarmalla valokuituverkolla kaikille kuntalaisille tasavertaiset nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavat internet yhteydet. Nopea 100 megan yhteys pitää olla kaikkien kansalaisten ja yritysten perusoikeus. Erityisesti haluamme hyödyntää valokuituverkkoa myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden digitaalisaatiossa”, kertoo Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen.

”Yhteistyösopimus ilmentää hienoa pioneerihenkeä, jota Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat ovat osoittaneet aloittamalla kuntien kattavan valokuituverkon rakennuksen”, toteavat yhdessä Blue Lake Communicationsin operatiivinen johtaja Hannu Väänänen ja Saimaan Kuidun hallituksen puheenjohtaja Iikko B. Voipio.

Lisätietoja antavat:
Blue Lake Communications Oy, operatiivinen johtaja Hannu Väänänen
p. 044 7775776, hannu.vaananen@blc.fi

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen
p. 0400 141056, sähköposti info@saimaankuitu.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö.

BLC Telecom (Blue Lake Communications Oy) tarjoaa Savonlinnan seutukunnalla kattavat ja laadukkaat tietoliikenne-, puhelin- ja televisiopalvelut henkilöasiakkaille, yhteisöille ja yrityksille sekä teleoperaattoreille. Yhtiön vuotuinen liikevaihtotaso on noin 13 M€ ja henkilöstömäärä noin 60 henkilöä. BLC:n kotipaikka on Savonlinnassa, jonka lisäksi sillä on toimipisteet Mikkelissä ja Haminassa. Blue Lake Communications Oy on osa valtakunnallisesti toimivaa BLC-konsernia, jolla on toimipisteet 13 paikkakunnalla. Konsernin vuotuinen liikevaihtotaso on yli 36 M€ ja henkilöstömäärä n. 230 henkilöä.
BLC on ollut yli 125 vuotta osa Savonlinnan seutukunnan arkea ja juhlaa, ja tällä tiellä jatketaan modernein välinein ja lähestymistavoin.

Verkostojen rakentaminen vaatii jokaiselta kärsivällisyyttä

Kuntalaisia varten tehtävä infrastruktuurin parantaminen vaatii sekä alueiden asukkailta että rakentajilta yhteispeliä ja kärsivällisyyttä. Taipalsaarella ja Savitaipaleella Lappeenrannan Verkonrakennus Oy, Voimatel Oy ja Saimaan Kuitu tekevät yhteistyössä sähkö- ja valokuituverkon rakennustöitä ja siitä aiheutuu tilapäisiä liikenne- ja meluhaittoja. Urakoitsijat joutuvat katkaisemaan teitä asennustöiden vuoksi. Työt pyritään suorittamaan mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman vähin häiriöin.

Teiden katkaisukohdat paikataan väliaikaisesti joko murskeella tai öljysoralla. Lopullinen asfaltointi tehdään urakkatyönä laajoina kokonaisuuksina myöhemmin.

Kaapeleiden kytkentätyöt tullaan tekemään myöhemmin teknisessä etenemisjärjestyksessä ja siksi kaivantoja joudutaan osittain jättämään auki. Kaikki lopputyöt ja loppusiivous tehdään valmiiksi syksyn aikana. Pahoittelemme töistä aiheutuvia mahdollisia häiriöitä.

Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä toimijoiden projektipäällikköihin: Lappeenrannan Energiaverkot Oy, rakennuspäällikkö Vesa Karppanen, puh. 040 352 6506, Voimatel Oy, projektipäällikkö Erkki Heiskanen, puh. 044 793 8576 ja Saimaan Kuitu, projektipäällikkö Kari Kotirinta, puh. 050 453 2032.

Blue Lake Communications Oy (BLC) Saimaan Kuidun teleoperaattoriksi

Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien hankintaringin hankintatyöryhmä päätti, että määräaikaan mennessä saatujen tarjousten sekä tarjouspyynnössä määriteltyjen valintakriteerien perusteella Savitaipaleen ja Taipalsaaren valokuituverkon teleoperaattoripalveluiden toimittajaksi valittiin Blue Lake Communications Oy.

BLC:n tarjous oli edullisin ja täytti kaikki tarjouspyynnön tiukat vaatimukset. BLC tarjous mahdollistaa Saimaan Kuidulle tarjota edulliset ja Suomen nopeimmat sadan megan ja gigan yhteydet Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueen kotitalouksille, yrityksille ja vapaa-ajan asukkaille.

Lopullinen hankintasopimus syntyy neuvottelujen ja sopimusasiakirjojen laatimisen jälkeen elokuun alussa. Saimaan Kuidun palveluhinnasto tuotteineen julkistetaan tämä jälkeen elokuun puolessa välissä.