Uutiset

Laajakaistalain tukea Saimaan Kuidun Lemin valokuituverkon rakentamiseen

Viestintävirasto on myöntänyt Saimaan Kuitu Oy:lle laajakaistatukilaissa tarkoitettua valtiontukea Lemin laajakaistahankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 1 272 217 euroa.

Lemin valokuituverkon tukikelpoisen rakentamisen kokonaisbudjetti on 3,8 miljoonaa euroa, josta valtiontukea maksetaan kuitenkin enintään 33 prosenttia hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on 33 % ja liittyjien yksityinen rahoitusosuus on 34 %. Tarkempi tukikelpoisen hankealueen kartta löytyy Saimaan Kuidun nettisivuilta kohdasta ”Rakentaminen”.

Lemin valokuituverkon rakentaminen alkoi jo marraskuussa 2017, koska rakentamisen sai aloittaa jo hankkeen vireille tulon jälkeen. Rakentaminen jatkuu talven jälkeen huhtikuun lopussa. Tulevan kevään ensimmäisiä rakentamisen kohteita ovat Tuomelanpellon, Kuukanniemen, Kaihtulantien ja Kaamanniemen alueet. Tämän jälkeen projekti jatkuu kirkonkylällä ja muualla Lemin kunnan alueella. Lemin valokuituverkko on valmis vuoden 2019 kesällä.

Valtio ja kunnan tukea saa vain kerran

”Nyt on tärkeää, että Lemin kotitaloudet, yritykset ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat liittyvät valokuituverkkoon mahdollisimman nopeasti, koska valtion ja kunnan tukea voi saada vain kerran valokuituverkon rakentamisen yhteydessä. Verkkoa rakennetaan sinne missä on asiakkaita,” Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Saimaan kuidun valokuituverkkoon on liittynyt 1800 asiakasta. Keskimäärin liittyjien määrä on eri alueilla 40 – 100 % rakennettujen alueiden kotitalouksista ja yrityksistä. ”Tuomelanpellon alueella liittyjiä on 88 % alueen kotitalouksista”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen iloitsee.

Savitaipaleen ja Taipalsaaren valokuituverkon hankealueiden osalta Saimaan Kuitu odottaa tukipäätöksiä lähiaikoina.

Lisätietoja:

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi

 

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 keväällä.

Valokuituverkon ensimmäiset asiakkaat kytketty – Lemi panostaa elinvoimaisuuteen

Lemin kunta on panostanut ja panostaa jatkossakin vahvasti kunnan elinvoimaisuuteen. Huippunopean valokuituverkon rakentaminen on erinomainen osoitus siitä.
”Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet ovat yrityksille elintärkeitä, näin ollen ensimmäiset liittymät otetaankin käyttöön kirkonkylän yrityksissä. Myös Iitiän teollisuuspuisto on ensimmäisten kuidutettavien paikkojen listalla. Luonnollisesti myös kotitaloudet hyötyvät tasaisesta, nopeasta yhteydestä, ja kuitua on kovasti odotettu. Lemi on tutkimusten mukaan maakunnan vetovoimaisin kunta, ja valokuitu nostaa vetovoimaamme entisestään”, Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor toteaa.

Agromaster ehti ensimmäisenä

Puupilkekoneita valmistava Agromaster kytketään ensimmäisenä Saimaan Kuidun Lemin valokuituverkkoon.
”Valokuitu tuli meidän kannaltamme aivan oikeaan aikaan. Olemme luopumassa fyysisestä palvelimesta ja siirtymässä pilvipalveluun. Nyt myös Ruotsin toimistossa työtä tekevät pääsevät kätevästi tiedostoihimme”, Agromasterin operatiivinen johtaja Mika Vainikka toteaa tyytyväisenä.

Hyvän mielen perjantai valokuidusta
Lemillä muutaman kuukauden asunut tietoliikenneasiantuntija Rikhard Tjeder ilahtui kuullessaan mahdollisuudesta saada valokuituyhteys kerrostaloasuntoonsa.
”4G-yhteys on aika heikko Lemillä ja nopeus on kiinni siitä missä olet. Asuessani Kotkassa totuin nopeisiin yhteyksiin. Sitä paitsi internetpalvelun hinta on edullinen. Kun on kärvistellyt 4G:n kanssa jo yli kaksi kuukautta, niin tuli hyvän mielen perjantai, kun kuulin että nyt se kuitu tulee,” Tjeder naurahtaa.

Lemillä jo nyt ilahduttavan paljon liittyjiä

Saimaan Kuitu aloitti Lemin valokuituverkon rakentamisen viime vuonna marraskuun puolivälissä heti kun viestintävirasto antoi luvan aloittaa.
”Olisimme halunneet rakentaa useammalle asiakkaalle valokuituyhteydet jo viime vuonna, mutta talvi tuli esteeksi. Keväällä heti roudan sulamisen jälkeen verkon rakentaminen jatkuu ja asiakkaiden liittymiä aletaan ottaa käyttöön jo ennen kesää. Lemillä on jo nyt ilahduttavan paljon liittyjiä, mutta lisääkin tarvitaan, jotta rakentaminen tulee kannattavaksi. Lemiläisten kannattaa huomioida, että tukirahoitusta saa vain kerran ja sen kannattaa nyt hyödyntää, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Lisätietoja:
Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor, 0400 553 325, jussi.stoor@lemi.fi
Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi

Rauhallista joulua ja valoisaa uutta vuotta 2018!

”Joulu on herkkää hiljaisuutta,
joulun ihmettä, aina uutta.
Joulu on valoa kynttilän,
loistetta tähden välkkyvän.”

Rauhallista joulua ja valoisaa uutta vuotta 2018!

Saimaan Kuitu Oy

Saimaan Kuitu Oy laajakaistahankkeen toteuttajaksi

Etelä-Karjalan liitto valitsi Saimaan Kuitu Oy:n Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien laajakaistalain mukaisten laajakaistahankkeiden toteuttajaksi. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio vuosille 2017 – 2019 on 10 miljoonaa euroa.

Tuen kohteena on valokuituverkon liittymien suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueiden kotitalouksille, yrityksille ja julkisen sektorin toimipisteille. Tuki koskee alueita, joille ei ole markkinaehtoista valokuituliittymien tarjontaa. Hankealueiden kartat löytyvät Saimaan Kuidun nettisivuilta: http://www.saimaankuitu.fi/rakentaminen/hankealueet/

”Tämä on hyvä uutinen koko maakunnalle ja etenkin Länsi-Saimaan alueen kunnille, joita tämä auttaa nopeiden ja varmojen internetyhteyksien saamisessa. Maakunta saa nyt ensimmäisen kerran ministeriön rahaa. Siitä kiitos Saimaan Kuitu Oy:lle kuin myös kunnille ja tilauksia tehneille asukkaille, että nyt päästään rakentamaan”, maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Karjalan liitosta toteaa.

”Hankkeiden valmistelu on vienyt aikaa yli 1, 5 vuotta. Välissä on ollut tärkeä laajakaistalain muutos, jota ilman hankkeita ei olisi voitu kannattavasti käynnistää. Saimaan Kuidulle ja sen omistajakunnille Etelä-Karjalan liiton päätös on merkittävä asia. Olemme nyt ensimmäisten joukossa hakemassa muutetun laajakaistalain tukea. Odotamme lopullista viestintäviraston tukipäätöstä heti tammikuun 2018 alussa”, iloitsee Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen.

Rakentaminen uusilla hankealueilla käynnistyi tällä viikolla

Viestintävirastossa hanke on nyt vireillä ja rakentamisen työt pystyttiin käynnistämään Savitaipaleella ja Lemillä tällä viikolla. Koneet liikkuvat Taavetintiellä sekä Kaihtulan ja Toukkalan teillä kohti Lemin kirkonkylää. Taipalsaarella tehdään loppuvuoden aikana Toijansalmen sillan seudun valokaapelointia.

Rakentaminen jatkuu tänä vuonna niin pitkään kuin säät sallivat. Jos talvi yllättää, niin työt jatkuvat ensi keväänä. Saimaan Kuitu ei voi luvata uusille hankealueille toimivia liittymiä tänä vuonna, koska rakentamisen käynnistys jäi näin myöhäiseen syksyyn.

”Alkuvuodesta yritämme saada joitakin liittymiä käyttöön ainakin Lemillä. Liittymäsopimus kannattaa tehdä nyt talven aikana uusilla hanke-alueilla. Valokuituverkon rakentamista ohjataan asiakasohjautuvasti liittymäsopimusten sijainnin perusteella”, toimitusjohtaja Puhakainen toteaa.

Lisätietoja:
Etelä-Karjalan liitto: maakuntajohtaja Matti Viialainen, 044 770 0515, matti.viialainen@ekarjala.fi
Saimaan Kuitu Oy: toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi

Saimaan Kuitu Oy:n EU:n maaseuturahaston hankekausi menestyksekäs – asiakkaat tyytyväisiä nopeisiin ja varmoihin yhteyksiin

”Ensimmäinen hankekausi on ollut sekä tuloksien että talouden osalta suunnitellun kaltainen. Olemme rakentaneet vuosina 2015-2017 Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle kaikkiaan 430 kilometriä valokuituverkkoreittejä ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä nopeisiin ja varmoihin yhteyksiin”, Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa tyytyväisenä.

 Kuntien omistama ja voittoa tavoittelematon Saimaan Kuitu Oy syntyi syksyllä 2015. Vuoden 2015 aikana valokuituverkon investoinnit tulivat perustajakunnilta. Vuosina 2016 ja 2017 valokuituverkon rakentamista on jatkettu EU:n maaseuturahaston tukirahoituksella. Rakentamisessa on hyödynnetty paljon yhteisrakentamista. Saimaan Kuidun kaapeleita on mennyt samaan ojaan sähkö- ja valaistuskaapeleiden, kaukolämpöputkien ja teleoperaattorin valokaapelien kanssa. Yhteisrakentamisen ansiosta on säästynyt paljon rahaa kaikilta yhteisrakentamisen osapuolilta ja se on ollut erittäin järkevää toimintaa myös alueen asukkaiden kannalta.

Penetraatio rakennetuilla alueilla 46%

EU-tukirahoitusta Savitaipaleen ja Taipalsaaren hankkeet ovat saaneet yhteensä 1,4 miljoonaa euroa vuosina 2016-2017. Kuntien kokonaispanostukset ovat olleet 2 miljoonaa euroa ja loput rahoituksesta tulee liittymämaksuista. Valokuituverkon kokonaiskustannusarvio vuosina 2015 -2017 on 6 miljoonaa euroa. Nyt rakennettujen alueiden omakotitalojen ja yritysten osalta penetraatio eli liittymisaste on 46 %. Joissakin kylissä liittyjiä on ollut jopa 80 – 100 %. ”Tukirahoitus on mahdollistanut sen, että myös maaseudun asukkailla on mahdollisuus toimiviin tietoliikenneyhteyksiin ja tulevaisuus on turvattu, sillä tarpeet tietoliikenneverkon nopeuden ja varmuuden suhteen kasvavat vuosi vuodelta” toimitusjohtaja Puhakainen toteaa.

Talous kunnossa

Tarkan taloudenpidon ansiosta Saimaan Kuidun talous on vakaalla pohjalla. Se on edennyt aivan 2015 laadittujen ja 2016 tarkennettujen suunnitelmien mukaisesti. ”Saimaan Kuitu maksaa lyhytaikaiset lainat pois vuoden 2017 lopussa lainasuunnitelmien mukaisesti. Lyhytaikaiset lainat ovat tarvittu, koska EU:n maaseuturahaston tukirahat ja alv-palautuksen tulevat jälkikäteen, joten rakentamisen ajaksi on tarvittu rahoitusta laskujen maksamiseen”, toimitusjohtaja Puhakainen kertoo.

Liittymäsopimuksia yli 1500 asiakkaan kanssa

Myös Lemi liittyi viime vuoden lopulla Saimaan Kuitu Oy:n omistajiin. Tällä hetkellä asiakaskuntien alueella on solmittuna yli 1500 liittymäsopimusta.

Rakentamista jatketaan muutetun laajakaistalain turvin

Laajakaistalakia muutettiin heinäkuun puolessa välissä. Rakentamisen Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren osalta on suunniteltu jatkuvan tämän Etelä-Karjalan liiton lokakuun aikana hakuun avattavan laajakaistalain mukaisen rahoituksen kautta. Jos asia etenee aikataulussaan, niin rakentaminen Lemillä voisi käynnistyä marraskuun puolivälin jälkeen. Ensimmäisiä rakennusalueita olisivat Lemin keskusta ja Toukkala-Laksiainen suunta sekä mahdollisesti Iitiä ja Kuukanniemi, jos talvi ei yllätä. Savitaipaleella uuden hankkeen mukaiset työt alkaisivat Kaihtulan ja Välijoen suunnalta ja Taipalsaarella Toijan alueella.

Saimaan Kuitu toteuttaa EU:n laajakaistayhteystavoitetta                                                                  

Euroopan Unioni on esittänyt vuoden 2025 tavoitetasoksi, että kaikkialla EU:ssa tulisi olla saatavilla sadan megabitin yhteydet, joiden nopeus on mahdollista nostaa yhteen gigabittiin. Myös Suomi on käynnistänyt viime kesänä kansallisen laajakaistastrategian valmistelun. Saimaan Kuitu ja sen omistajakunnat toteuttavat omalta osaltaan EU:n tavoitetta.

Rakentaminen välillä haastavaa, mutta jälkityöt hoidetaan

Tietoliikenneverkko on yksi harvoja investointeja jonka arvo ja tuotto kasvavat rakentamisen jälkeen. Jo rakentamisen aikana se työllistää merkittävästi ja tuo verotuloja kuntaan. Haasteitakin on. ”Kaivuutyössä on kohdattu monenlaisia maastokohteita. Tästä syystä aikataulut heittelevät välillä melkoisesti”, rakentamisen projektipäälliköt Kari Kotirinta ja Juhani Kainlauri kertovat.
Kivikkoisilla teillä kaivuutyö aiheuttaa vääjäämättä jälkitöitä, kuten kivien ja kantojen poistoa. ”Kaikki kohteet hoidetaan kuntoon. Tässä tarvitaan malttia ja yhteistyötä”, projektipäälliköt toteavat.

 Suuri kiitos projektiin osallistuneille! Tekemistä riittää syksyn aikana liittymien käyttöönotossa

Saimaan Kuidulla on oma pieni ydinorganisaatio. Se on toiminut verkostomaisesti yhteistyössä useiden yhteistyöyritysten kanssa. ”Oma henkilökunta, urakoitsijat, myyjäyritykset ja muut yhteistyöyritykset ovat tehneet hyvää työtä. Vielä on kuitenkin paljon tekemistä meneillään olevan EU-projektin osalta Savitaipaleella ja Taipalsaarella ennen kuin kaikki valokaapelijatkokset on tehty ja valokuituliittymän tilanneille asiakkaille on toimitettu internetyhteydet”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

 

 Lisätietoja:

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi
Savitaipaleen rakentamisen projektipäällikkö Kari Kotirinta, 050 453 2032, kari.kotirinta@saimaankuitu.fi
Taipalsaaren ja Lemin rakentamisen projektipäällikkö Juhani Kainlauri, 0400 101 466, juhani.kainlauri@saimaankuitu.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä.