Uutiset

Laajakaistalain tukea Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentamiseen 3,75 miljoonaa euroa

Viestintävirasto on myöntänyt Saimaan Kuitu Oy:lle laajakaistatukilaissa tarkoitettua valtiontukea Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin laajakaistahankkeiden rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 3,75 miljoonaa euroa.

Saimaan Kuidun valokuituverkon hankealueiden rakentamisen kokonaisbudjetti on 10,5 miljoonaa euroa, josta valtiontukea maksetaan kuitenkin enintään 3,75 miljoonaan euroa. Kuntien rahoitus-osuudet hankkeisiin ovat 3,45 miljoonaan euroa ja liittyjien rahoitusosuus on 3,3 miljoonaa euroa.

Saimaa Kuitu rakentaa vuosien 2018-2019 aikana laajasti kattavan valokuituverkon kolmen kunnan alueella. Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin kunnat nousevat viestintäviraston vertailussa ensi vuoden aikana viiden tähden luokkaan. Nykyinen luokitus on Taipalsaaren ja Savitaipaleen osalta on 1,5 tähteä ja Lemin osalta alle yksi tähti. Maksimissaan tähtimäärä Viestintäviraston luokituksessa on 5 tähteä. (Viestintäviraston kuntakohtainen laajakaistaluokitus https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2018/suuretkaupungiteivatnousekarkeenlaajakaistaluokituksessa.html )

Verkko sinne missä on asiakkaita

”Nopeat ja varmatoimiset valokuituyhteydet ovat saaneet alueen asukkailta ja yrityksiltä erittäin hyvän vastaanoton. Nyt on tärkeää, että Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin kotitaloudet, yritykset ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat liittyvät valokuituverkkoon mahdollisimman nopeasti, koska valtion ja kunnan tukea voi saada vain kerran valokuituverkon rakentamisen yhteydessä. Verkkoa rakennetaan sinne missä on asiakkaita, Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Saimaan kuidun valokuituverkkoon on liittynyt yli 2000 kotitaloutta ja yritystä.

Lisätietoja:

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 keväällä.

Laajakaistalain tukea Saimaan Kuidun Savitaipaleen valokuituverkon rakentamiseen!

Viestintävirasto on myöntänyt Saimaan Kuitu Oy:lle laajakaistatukilaissa tarkoitettua valtiontukea Savitaipaleen laajakaistahankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 1,74 miljoonaa euroa.

Savitaipaleen valokuituverkon tukikelpoisen hankealueen rakentamisen kokonaisbudjetti on 3,9 miljoonaa euroa, josta valtiontukea maksetaan kuitenkin enintään 1 742 415 euroa, joka on 44,22 % hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on 21,78 % ja Saimaan Kuidun sekä liittyjien rahoitusosuus on 34 %. Tarkempi tukikelpoisen hankealueen kartta löytyy Saimaan Kuidun nettisivuilta.

Savitaipaleen valokuituverkon rakentaminen alkoi jo vuoden 2015 keväällä ja rakentaminen on jatkunut vuosina 2015-2017. Verkon rakentaminen on ollut menestys ja se on parantanut huomattavasti Savitaipaleen kunnan asukkaiden ja yritysten tietoliikenneyhteyksiä. Rakentaminen jatkuu talven jälkeen huhti-toukokuun vaihteessa. Tulevan kevään ensimmäisiä rakentamisen kohdealueita ovat Lemintien, Mankinmyllyntien, Kauliontien, Partakoskentie, Pihamontien ja Kurhilantien alueet. Tämän jälkeen projekti jatkuu muilla valokuituverkon rakentamattomilla alueilla. Savitaipaleen valokuituverkko on valmis vuoden 2019 kesällä.

Tukirahoitusta saa vain kerran

”Nyt on tärkeää, että Savitaipaleen kotitaloudet, yritykset ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat liittyvät valokuituverkkoon mahdollisimman nopeasti, koska valtion ja kunnan tukea voi saada vain kerran valokuituverkon rakentamisen yhteydessä. Verkkoa rakennetaan sinne missä on asiakkaita”, Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Saimaan kuidun valokuituverkkoon on liittynyt lähes 1900 asiakasta. Keskimäärin liittyjien määrä on eri alueilla 40-100 % rakennettujen alueiden kotitalouksista ja yrityksistä.
”Kurhilan ja Solkein kylien alueella liittyjiä on 67 % alueen kotitalouksista”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen iloitsee.

Saimaan Kuidun valokuituverkossa on tarjolla Suomen nopeimmat ja edullisimmat internet-yhteydet. Saimaan Kuitu julkisti tällä viikolla Gigan internetpalvelun, jossa molempien siirtosuuntien nopeudet ovat 1000 Mbits.

Taipalsaaren valokuituverkon hankealueen osalta Saimaan Kuitu odottaa tukipäätöksiä lähiaikoina.

Lisätietoja:
Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 keväällä.

Uusi Saimaan Kuitu Giga internetpalvelu julkaistu

Saimaan Kuitu Oy:ltä on nyt mahdollista tilata huippunopea internetpalvelu, jossa myös paluuyhteys kodista tai yrityksestä on gigan luokkaa. Kuukausimaksu Saimaan Kuitu Giga – palvelusta (1000/1000 Mbits) on 69,90 €/kk.

”Suosituin internetpalvelumme on Saimaan Kuitu 100, jossa nopeus on 100/100 Mbits ja kuukausimaksu on 29,90 €. Myös Saimaan Kuitu 1000, jossa nopeus on 1000/100, on kiinnostanut asiakkaita. Gigan (1000/1000 Mbits) internetpalvelun tarve tuli viestinä asiakkailtamme. Saimaan Kuitu Giga mahdollistaa asiakkaillemme vielä nopeammat tiedonsiirtoyhteydet mm. palvelinpalveluille ja verkkopelaamiseen, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Kuukausimaksun lisäksi kiinteistön omistajan tulee maksaa valokuidusta liittymämaksu 1990 €. Liittymämaksun voi maksaa yhdessä erässä, kahdessa erässä tai 10 vuoden aikana rahoituksella. Lisäksi asiakkaan on maksettava 100 euron suuruinen internetpalvelun avausmaksu valokuituliittymän internetpalvelun käytön alkaessa.

Liittymän hinta on edullinen, koska yritys saa rakennettaville alueille laajakaistalain mukaista valtion ja kunnan tukea vuoden 2019 kevääseen asti. Saimaan Kuidulle olisi tärkeää, että kaikki valokuituverkkoon liittyjät saadaan selville ennen jokaisen alueen rakentamista, koska silloin on myös helpompi suunnitella myös lukuisten yksityisteiden kaapelireitit. Jos asiakas ei halua heti liittymää käyttöön, niin helpoin tapa on turvata tulevaisuus ja ottaa Saimaan Kuidun tulevaisuuden varausliittymä.

Vuonna 2020 liittymän hinta nousee 3000 euroon ja lisäksi tilaajien on maksettava itse kaikki yli 450 metrin ylittävät rakentamis- ja materiaalikustannukset. Todellisuudessa hankkeiden jälkeen liittymä tulee maksamaan 3000-10000 euroa.

Lisätietoja:
Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 keväällä.

Laajakaistalain tukea Saimaan Kuidun Lemin valokuituverkon rakentamiseen

Viestintävirasto on myöntänyt Saimaan Kuitu Oy:lle laajakaistatukilaissa tarkoitettua valtiontukea Lemin laajakaistahankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 1 272 217 euroa.

Lemin valokuituverkon tukikelpoisen rakentamisen kokonaisbudjetti on 3,8 miljoonaa euroa, josta valtiontukea maksetaan kuitenkin enintään 33 prosenttia hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on 33 % ja liittyjien yksityinen rahoitusosuus on 34 %. Tarkempi tukikelpoisen hankealueen kartta löytyy Saimaan Kuidun nettisivuilta kohdasta ”Rakentaminen”.

Lemin valokuituverkon rakentaminen alkoi jo marraskuussa 2017, koska rakentamisen sai aloittaa jo hankkeen vireille tulon jälkeen. Rakentaminen jatkuu talven jälkeen huhtikuun lopussa. Tulevan kevään ensimmäisiä rakentamisen kohteita ovat Tuomelanpellon, Kuukanniemen, Kaihtulantien ja Kaamanniemen alueet. Tämän jälkeen projekti jatkuu kirkonkylällä ja muualla Lemin kunnan alueella. Lemin valokuituverkko on valmis vuoden 2019 kesällä.

Valtio ja kunnan tukea saa vain kerran

”Nyt on tärkeää, että Lemin kotitaloudet, yritykset ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat liittyvät valokuituverkkoon mahdollisimman nopeasti, koska valtion ja kunnan tukea voi saada vain kerran valokuituverkon rakentamisen yhteydessä. Verkkoa rakennetaan sinne missä on asiakkaita,” Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Saimaan kuidun valokuituverkkoon on liittynyt 1800 asiakasta. Keskimäärin liittyjien määrä on eri alueilla 40 – 100 % rakennettujen alueiden kotitalouksista ja yrityksistä. ”Tuomelanpellon alueella liittyjiä on 88 % alueen kotitalouksista”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen iloitsee.

Savitaipaleen ja Taipalsaaren valokuituverkon hankealueiden osalta Saimaan Kuitu odottaa tukipäätöksiä lähiaikoina.

Lisätietoja:

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi

 

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 keväällä.