Uutiset

Toimitusjohtajan katsaus

Valokuituverkon syntymisen perustatyö tehtiin syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.

Vuoden 2014 aikana perustajakunnille selvisi, että teleoperaattorit eivät tule rakentamaan valokuituverkkoja Taipalsaarella ja Savitaipaleella. Toisaalta jo silloin tiedettiin, että Sonera aikoo purkaa kuparikaapeleihin perustuvat laajakaistayhteydet ja näin kuntien laajat alueet jäisivät pelkästään laajakaistayhteyksissä GSM verkkojen varaan.

Talvella 2014-2015 Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien alueille suunniteltiin valokuituverkko, jossa otettiin huomioon yhteisrakentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa Taipalsaarella ja Elisa Oyj:n kanssa Taipalsaarelta Savitaipaleelle.

Keväällä 2015 tekivät Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien kunnanvaltuustot kauaskantoiset yksimieliset päätökset aloittaa valokuituverkon rakentaminen kuntien omana lähes 2 miljoonan investointina.

Osuuskunta vai osakeyhtiö

Alkukesän 2015 aikana mietittiin perustettavan toimijan muotoa, perustetaanko osuuskunta vai osakeyhtiö. Laajojen ja perusteellisten selvitysten jälkeen päätettiin perustaa voittoa tavoittelematon Saimaan Kuitu Oy. Silloin todettiin, että Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama yhtiö on helpompi johtaa ja uusi kuntalaki soveltuu paremmin kuntaomisteiselle yhtiölle.

Lemin kunta Saimaan Kuidun osakkaaksi

Lemin kunta tuli Saimaan Kuidun osakkaaksi 1.12.2016. Samalla tehtiin uusi osakassopimus kaikkien kolmen omistajakunnan kesken.

Perusteleoperaattorin kilpailutus ja avoin verkko

Ennen Saimaan Kuidun perustamista kilpailutettiin perusteleoperaattori neuvottelumenettelyllä. Perusteleoperaattorin tehtävä on ylläpitää avointa Saimaan Kuidun valokuituverkkoa. Tarjouksia saatiin kolmelta teleoperaattorilta ja kilpailun voitti Blue Lake Communications Oy (BLC). BLC:n tarjous täytti kaikki tarjouspyynnön vaatimukset ja oli tarjouksista edullisin. Kilpailutuksen jälkeen tehtiin kaikki tarpeelliset liittymäsopimusehdot, liittymäsopimukset ja tuotteiden palvelukuvaukset, jotta liittymien myynti voitiin aloittaa Saimaan Kuidun perustamisen jälkeen.

Saimaan Kuidun kaikki keskeiset teleoperaattoripalvelut ostetaan määräaikaisella sopimuksella BLC:ltä, koska omaa osaamista ei olisi ollut riittävästi koko teleoperaattoritoiminnan nopeaan aloittamiseen. Saimaan Kuitu on ollut erittäin tyytyväinen BLC:n toimintaan. Kuitenkin jo alun perin on lähdetty siitä, että BLC sopimus on määräaikainen ja se kilpailutetaan ennen sopimuksen umpeutumista. Tarvittaessa uudelle sopimukselle haetaan myös uutta sisältöä ja katsotaan mitä Saimaan Kuitu tekee itse työllistämällä oman paikkakunnan ihmisiä tai mitä ostetaan palveluna.

Tasapuoliset palvelut kaikille kuntalaisille

Heti alusta lähtien Saimaan Kuidun tavoitteena on ollut rakentaa tasapuoliset ja tasahintaiset valokuituyhteydet ja internetpalvelut kaikille kuntalaisille. Yhtiö on perustettu kuntalaisia varten.

Saimaan Kuidun valokuituverkko on erittäin laaja ja varmatoiminen

Vuoden 2015 ja 2016 aikana on Saimaan Kuitu rakentanut valokuituverkkoa laajasti molempien perustajakuntien alueella. Kaapeliojaa on tehty kaikkiaan 300 kilometriä. On perustettu ja varustettu kaksi viestiasemaa molempiin kuntakeskuksiin Taipalsaarelle ja Savitaipaleelle sekä niiden välille on rakennettu valokuituyhteys. Erityisesti on panostettu valokuituverkon varmatoimisuuteen valitsemalla laadukkaita materiaaleja ja osaavia urakoitsijoita sekä rakennettu valokuituverkon internetvarmistusyhteydet.

Yhteisojarakentaminen

Yhteisojarakentamista on tehty hyvällä menestyksellä yhdessä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa ja molempien omistajakuntien valaistuskaapelointiprojekteissa sekä Elisan kanssa yhteisojareitillä. Yhtiö on osallistunut yhteisrakentamisen lain valmisteluun. Lain voimaan tulon jälkeen viestintävirasto on huomioinut Saimaan Kuidun aktiivisuuden yhteisrakentamisessa ja se on kutsunut yhtiön auttamaan yhteisrakentamisen markkinoinnissa. Saimaan Kuidun lähtökohdat yhteisrakentamiselle ovat Suomen, alueemme ja kansalaisten hyöty. Yhteisrakentaminen on säästänyt myös Saimaan Kuidun rakentamiskustannuksia.

Laajakaistalain muutos

Saimaan Kuitu on vaikuttanut myös merkittävästi nykyisen laajakaistalain muuttamiseen. Saimaan Kuidun elokuun 2016 hallituksen kokouksessa arvioitiin valokuituverkon jatkorakentamista laajakaistalain tukirahoilla. Keskustelujen pohjalta päätettiin ehdottaa laajakaistalain muuttamista, jotta rakentaminen ei sisältäisi niin paljon taloudellisia riskejä. Loppuvuodesta 2016 laajakaistalain muutosesitys oli hyvässä myötätuulessa eduskunnassa. Saimaa Kuitu hakee uuden lain myötä tukea heti kun se on mahdollista.

Nopeat valokuituyhteydet ja internet palvelut otettu hyvin vastaan

Saimaan Kuitu on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Liittymäsopimuksia on jo yli tuhat. Valokuituyhtiön perustamiselle oli selvä asiakkaiden tarve.

Tiedonsiirto kasvaa valtavasti lähivuosina

Tulevaisuudessa tiedonsiirron määrä tulee kasvamaan erittäin paljon. Useat teleoperaattorit ja asiantuntijat arvoivat, että 4G yhteydet eivät tule riittämään. 5G verkkokaan ei tuo parannusta 2020-luvulla, koska sen tukiaseman signaalin kantama on vain sata metriä vapaassa tilassa.

Television ja internetin lähentyminen voimistuu. Jo nyt Japanissa ja Koreassa on valmiina 8K televisioiden prototyypit, jotka vaativat vähintään 120 Mbits valokuituyhteyksiä.

Etelä-Karjala/Suomi ja Euroopan Unionin tavoitteet

Euroopan komissio asetti syyskuussa 2016 tavoitteeksi, että jokaisella kotitaloudella ja yrityksellä EU:n alueella on sadan megan yhteydet ja gigan yhteydet ovat saatavissa. Saimaan Kuitu toteuttaa jo nyt EU:n tavoitteita.

Maailmalla valokuituverkkojen rakentamisessa on menossa selvä buumi. Joka puolella maailmaa rakennetaan nyt kuluttajille ja yrityksille valokuituyhteyksiä. Lisääntyvä rakentamien saattaa myös nostaa valokaapeleiden hintoja, koska valokuidun tuotantokapasiteettia on nyt liian vähän maailmassa.

Suomessa valokuituliittymien määrä on suhteellisen alhainen vain noin 4 % kaikista laajakaistaliittymistä. Vastaavasti Ruotsissa sama luku on 46 %. Suomessa valokuituverkkojen rakentaminen tulee vauhdittumaan uuden laajakaistalain myötä. Lisärahoitusten päätösten tarve kasvaa voimakkaasti vuoden 2018 aikana, koska silloin nykyiset tukirahat ovat loppumassa.

Etelä-Karjalassa Taipalsaaren ja Savitaipaleen kunnat ovat näyttäneet koko maakunnalle esimerkkiä, miten nopeiden ja toimintavarmojen valokuituyhteyksien haaveista tehdään totta. Lemi on tullut Saimaan Kuituun mukaan ja pääsemme aloittamaan ensi kesänä myös valokuituyhteyksien tarjonnan lemiläisille. Saimaan Kuidun osakassopimuksen mukaan: ”Periaatteena on, että yhtiöön voidaan ottaa uusia kuntia tai kuntayhtymiä osakkaiksi.” Tämä on hyvä linjaus ja tienviitta myös muille kunnille ja kuntayhtymille.

Digitalisaatio ja uusi valokuitulaki

Digitalisaatio etenee kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja se on kehityksen moottori sekä Suomen ja oman alueemme kilpailukyvyn edellytys. Suomen ja oman alueemme pitää olla eturintamassa nopeiden ja laadukkaiden valokuituliittymien saatavuudessa. Tätä varten tarvitaan välttämättä uusi valokuitulaki, jotta koko Suomi voidaan seuraavan kymmenen vuoden aikana nostaa uudelle tiedonsiirron tasolle.

Saimaa Kuidun auttaa omistajakuntiaan ja niiden asukkaita sekä yrityksiä olemaan kehityksen kärjessä

Saimaan Kuidun visio on poistaa takapajula alueeltamme ja rakentaa Suomen nopeimmat valokuituyhteydet, jotka auttavat omistajakuntia ja sen asukkaita sekä yrityksiä olemaan kehityksen kärjessä. Saimaan Kuidulla on tässä tehtävässä loistava tulevaisuus edessä.

Saimaan kuidun voimavara on yhtiön oma henkilöstö, yhteiskumppanit ja omistajakunnat

Saimaan Kuidulla on pieni oma ydinhenkilöstö. Saimaan Kuitu toimii verkostomaisesti yhteistyössä useiden kumppaniyritysten kanssa. Suuri kiitos kuuluu Saimaan Kuidun omalle henkilöstölle ja kumppaniyritysten henkilöille yhtiön ensimmäisen tilikauden tavoitteiden saavuttamisesta.

Kiitos kuuluu myös omistajakunnille, jotka ovat aktiivisesti tukeneet Saimaan Kuidun työtä. Hallituksen jäsenet, kunnanjohtajat ja muut kuntien virkahenkilöt ovat auttaneet Saimaan Kuitua, kiitos teille kaikille!

Saimaan Kuidun valokuituverkon maarakentaminen alkaa toukokuun alussa

Saimaan Kuidun valokuituverkon EU:n maaseuturahaston tukikelpoinen rakentaminen alkaa toukokuun alussa Taipalsaaren Konstussa ja Savitaipaleen Olvenlammella.
Näiden alueiden jälkeen rakentaminen siirtyy Taipalsaaren Vitsain ja Ahokkalan kylien alueelle sekä Savitaipaleella Kylliälän, Lyytikkälän ja Marttilan kylien alueelle.

Julkistamme suuntaa antavan vuoden 2017 kesän koko rakentamisen ohjelman toukokuu alussa. Nyt kannattaa viimeistään hankkia valokuituliittymä, koska EU:n maaseuturahaston tukea voi vain saada kerran. Myöhemmin liittyjä voi joutua maksamaan liittymästään jopa 3000-8000 euroa.

Uudet projektit mm. Lemillä odottavat laajakaistalain muutoksen hyväksyntää eduskunnassa. Uuden lain ennakoidaan valmistuvat toukokuun lopussa ja tämän jälkeen Saimaa Kuitu tulee hakemaan uuden laajakaistalain mukaista tukea Lemille, Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle valokuituverkkojen rakentamiseen. Jos kaikki menee hyvin eteenpäin, niin voimme aloittaa todennäköisesti elokuun lopussa Lemin valokuituverkon rakentamisen.

Tiedotamme vuoden 2017 aikana jatkuvasti Saimaan Kuidun netti- ja facebook sivuilla valokuituverkkojen rakentamisen tilanteesta.

Hyvää Kevään jatkoa!

Tuomo Puhakainen
Toimitusjohtaja

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Arvoisa Saimaan Kuidun asiakas!

Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen edistyi hyvin
vuoden 2016 aikana, valokuituverkkoa tehtiin kaikkiaan 120 km.
Verkko kattaa nyt laajat alueet Savitaipaleella ja Taipalsaarella.
Tarkemmat verkkotiedot löytyvät Saimaan Kuidun nettisivuilta.

Saimaan Kuidun valokuituverkkoon on liittynyt jo lähes tuhat
asiakasta. Useita satoja liittymiä on käytössä ja alkuvuoden 2017
aikana lisää liittymiä kytketään verkkoon. Joidenkin asiakkaiden
liittymän rakentaminen siirtyi ensi vuodelle, koska talvi tuli
aikaisin ja rakentamista voidaan tehdä vain tietty määrä sulan
maan aikana. Tästä olemme hyvin pahoillamme.

Kustannustehokas rakentaminen vuoden 2016 aikana mahdollistaa
tehdä ensi vuonna kaikki suunnitellut alueet tai jopa enemmän.
Alueet ovat esillä nettisivujen kartalla punaisena.

Saimaan Kuitu hakee tammikuussa EU:n maaseuturahaston
tukea ja valtion laajakaistatukea heti kun uusi laki on tullut voimaan.
Rahoituksen avulla aloitamme laajan valokuituverkon rakentamisohjelman
Savitaipaleella, Taipalsaarella ja Lemillä. Vuosien 2017-2019 tavoite
on rakentaa valokuituyhteydet jokaisen kuntalaisen saataville.
Tarkempaa tietoa on saatavilla Saimaan Kuidun nettisivujen
rakentamisen kartasta.

Nopeita ja toimintavarmoja yhteyksiä on kiitelty ja olemme saaneet
paljon positiivista palautetta. Kaikki palaute on tärkeää, joten laita meille viestiä.

Uuden vuoden lupauksena lupaamme tiedottaa entistä paremmin verkon
rakentamisesta ja uusista palveluista!

Jouluterveisin!
Saimaan Kuidun tiimi

Lemin kunta Saimaan Kuidun osakkaaksi!

Saimaan Kuitu Oy:n omistajakunnat Savitaipale ja Taipalsaari ovat sopineet Lemin kunnan kanssa sen mukaantulosta Saimaan Kuidun osakkaaksi.

Lemin kunnasta tulee tasavertainen Saimaan Kuidun osakas heti kun patentti-ja rekisterihallitus on vahvistanut Saimaan Kuidun osakeannin Lemin kunnalle.
Saimaan Kuidun tavoitteena on hakea heti tammikuun 2017 alussa Kaakkois-Suomen ELY -keskukselta EU:n maaseuturahaston tukea valokuituverkon rakentamiseksi ensivaiheessa Lemin kirkonkylän, Iitiän ja Kuukanniemen alueille. Samaan hakemukseen liittyy myös Taipalsaaren Merenlahden alue. Jos hakemus hyväksytään, niin tavoitteena on aloittaa valokuituverkon rakentaminen Lemillä jo ensi keväänä.

Saimaan kuidun valokuituverkkoon on liittynyt lähes tuhat asiakasta. Keskimäärin liittyjämäärä on 50-80 % rakennettujen alueiden kotitalouksista.
Savitaipaleella ja Taipalsaarella valokuituverkon maarakentaminen pysähtyy aikaisen talven takia, mutta jatkuu heti keväällä roudan sulamisen jälkeen. Talven aikana työt jatkuvat valokaapeleiden jatkamisella ja valokuituliittymien käyttöönotoilla. Saimaan Kuitu tiedottaa lähipäivinä valokuituverkkoon liittyneille asiakkaille valokuituliittymän rakentamistilanteen ja käyttöönottoaikataulun.

Lisätietoja:
Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen alkoi keväällä 2015 ja se on jatkunut vuoden 2016 aikana EU:n maaseuturahaston tukemana hankkeena Savitaipaleella ja Taipalsaarella.

Uusi Watson-sovellus Android-televisioihin

Watson-sovelluksen avulla Watson-palvelua voi televisiossa käyttää ilman mitään lisälaitteita. Käytettävissä on niin suorat lähetykset, tallenteet, maksu-tv-kanavat kuin Makuunin vuokraelokuvatkin. Nyt näistä kaikista ominaisuuksista pääsevät hyötymään entistä paremmin myös Android TV-käyttäjät.

Uusi Watson Android TV -sovellus tuo käyttäjille paitsi aiempaa enemmän sisältöä televisioihin, se tekee tv:n katselusta entistäkin miellyttävämpää. Android-televisioille ominainen ja sen käyttäjille tuttu valikkorakenne näkyy uudessa Watson-sovelluksen käyttöliittymässä. Myös kanavien selailu ja sisältöjen avaaminen nopeutuvat uuden sovelluksen myötä.

Nyt julkaistu sovellus on saatavilla Sonyn ja Philipsin Android TV -malleihin. Uudet ja vanhat Android TV -käyttäjät voivat asentaa sovelluksen älytelevisioonsa hakemalla Google Play -kaupasta sovelluksen Watson Android TV.

Watson tv-palvelu on saatavilla Sonyn ja Philipsin Android TV:n lisäksi seuraaviin älytelevisioihin:
LG Smart TV, Samsung Smart TV, Finlux Smart TV, Luxor Smart TV, ProCaster Smart TV.