Uutiset

Lakisääteinen tekijänoikeusmaksu lisätään voimassa oleviin Watson-tilauksiin 1.9.2016 alkaen

Tekijänoikeusmaksu 2,67€/kk (sis. alv 24%) on käyttäjätunnuskohtainen. Yksi tekijänoikeusmaksu kattaa kaikki käyttämäsi Watson-päätelaitteet.

Lakiin ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuva tekijänoikeusmaksu on Suomessa kaikille IPTV-palveluiden käyttäjille 1.7.2016 alkaen 2,67€/kuukaudessa (sis. alv 24%). BLC Telecom alkaa periä 1.9.2016 alkaen kuukausittaista tekijänoikeusmaksua Watson-laskutuksenne yhteydessä ja se tilitetään sellaisenaan tekijänoikeusjärjestöille.

Watson Asiakastiedote 20062016

Rakentaminen Olvenlammella ja Hämäläisen alueella ja uusi Tulevaisuuden varaus-liittymä

Valokaapelin rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia Hämäläisen kylän ympäristössä sekä Olvenlammella.
Uudella Tulevaisuuden varaus-liittymällä varmistat edullisen valokuituyhteyden käyttöönoton myös tulevaisuudessa, vaikka liittymälle ei tällä hetkellä olisikaan käyttäjiä. Valokuituliittymän rakentamishinta on edullisimmillaan silloin kun rakennustyöt tehdään samalla kertaa koko alueelle.

Yhteisrakentaminen jatkuu Savitaipaleella ja Taipalsaarella

Routa suli ja säävarman sähkö- ja valokuituverkon rakentaminen jatkuu taas Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Saimaan Kuitu Oy jatkavat viime vuonna alkanutta hyvää yhteistyötä verkkojen maarakentamisessa.

Yhteisrakentamisen pääpaino on tänä vuonna Savitaipaleen keskustan eteläpuolella Mikkelintien Ellosenpäässä, missä työt ovat jo käynnissä Savitaipaleen keskustan suuntaan. Sen jälkeen suunnataan Petynmäkeen, Hallitien ja Urheilutien kautta Olvenlammelle sekä Mustapään alueelle.
Taipalsaarella tehdään tänä vuonna yhteisrakentamista Jauhialassa, Konstussa ja Ahokkalassa. Osapuolet rakentavat verkkojaan myös toisistaan riippumatta.

Rakentaminen työllistää ja kehittää kuntia

”Teemme yhteisrakentamista siellä missä se teknistaloudellisesti on järkevää ja johtaa kuntalaisten ja yritysten kannalta hyvään lopputulokseen”, toteavat projektipäällikkö Kari Kotirinta Saimaan Kuitu Oy:stä ja urakoitsijan eli Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n projektipäällikkö Jarno Kähö. He toteavat, että rakentaminen on iso ja kallis investointi, jossa työllistyy merkittävä määrä alueella asuvia ihmisiä. Rakentaminen myös näkyy kunnassa työn touhuna ja merkkinä kuntien kehittymisestä. Säänvarma sähkö ja nopea kuituverkko turvaavat kuntalaisen hyvinvointia vuosikymmeniksi.

Mukana tukea EU:lta

Pääosa Saimaan Kuidun valokaapeliverkosta rakennetaan Maaseuturahaston EU-tuen avulla, jonka vuoksi asiakkaat saavat merkittävän, tuhansien eurojen taloudellisen hyödyn. Tukirahaa on käytössä kullekin rakennusalueelle vain kerran eli nyt rakennusalueella asuvien kannattaa tarttua tilaisuuteen.

Rakennustyöt mahdollisimman vähin häiriöin

Projektipäälliköt haluavat korostaa, että verkkoja rakennetaan kuntalaisten tarpeisiin. Rakentajat pyrkivät tekemään työt niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja liikenteelle, mutta työn luonteen vuoksi lyhytaikaisia häiriöitä ei voi välttää. Työjärjestykselle on tekniset riippuvuudet, joiden mukaan niitä toteutetaan. Siitä seuraa, että esimerkiksi kaivupaikkoja on auki joskus pitkäänkin. Projektipäälliköt toivovat, että asukkaat rohkeasti kysyvät jo ennakkoon asioita lähialueensa rakentamiseen liittyen, silloin voidaan parhaiten ottaa huomioon töihin liittyviä eri näkökohtia.

Lisätietoja:
Saimaan Kuitu Oy, projektipäällikkö Kari Kotirinta, kari.kotirinta@saimaankuitu.fi, 050 453 2032
Lappeenrannan Verkonrakennus Oy, projektipäällikkö Jarno Kähö, jarno.kaho@lreoy.fi, 050 339 9385
Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi, 0400 141 056
Lappeenrannan Energiaverkot Oy, toimitusjohtaja Arto Taipale, arto.taipale@lreoy.com, 040 743 2350

Julkinen kuuleminen ”Saimaan Kuidun Taipalsaaren 2016 valokaapeliverkko” –hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Taipalsaaren kunnan Hovimäki-Olkkola-Vitsai-Telkkälä-Levänen-Ahokkala –alueella (Taipalsaari 2016A) ja Saimaanharju-Konstu-Kirjamoinniemi-Kuivaketvele –alueella (Taipalsaari 2016B) valokuituhanketta. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Maaseutuvirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kartta alueesta löytyy osoitteesta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:lle 4.4.2016 kello 16.00 mennessä joko postiosoitteeseen Saimaan Kuitu Oy, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale tai info@saimaankuitu.fi. Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuitu/kuuleminen”. Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot:
Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi
Saimaan Kuidun myynti- ja markkinointipäällikkö Heli Pajuvirta, 040 707 4772, heli.pajuvirta@saimaankuitu.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija Jukka Penttilä, 0295 029 077, jukka.penttila@ely-keskus.fi

Saimaan Kuidun hallitus

2016-03-09 Saimaan Kuitu Oy_Taipalsaaren 2016A hankealueen kartta
2016-03-09 Saimaan Kuitu Oy_Taipalsaaren 2016B hankealueen kartta

Valokuituillat asunto-osakeyhtiöille 2.3. ja 3.3.2016

Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, isännöitsijät ja asukkaat kutsutaan
VALOKUITUILTAAN
Savitaipalelle 2.3. klo 18 ja Taipalsaarelle 3.3. klo 18

Tilaisuuksissa kerrotaan mitä palveluja valokuituliittymä mahdollistaa ja mitä se maksaa asunto-osakeyhtiöille.
Savitaipaleella tilaisuus pidetään Suvannossa (Peltoinlahdentie 15) ja Taipalsaarella kunnantalon valtuustosalissa (Kellomäentie 1).

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa tilaisuuteen!