Uutiset

Saimaan Kuidun ensimmäinen liittymä on kytketty!

Saimaan Kuitu Oy on rakentanut Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle koko kesän ja syksyn valokuituverkkoa. Ensimmäinen valokuituliittymän käyttöönotto tehtiin tänään 28.12.2015 Taipalsaaren Pappilankaan alueella toimivalle yritykselle.
”Iso urakka on tullut yhteen välietappiin. On hienoa tarjota tämänvuotisen rakentamisalueen asukkaille ja yrityksille nopeat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet”, Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.
Samalla toimitusjohtaja Puhakainen kiittää kuntien päättäjiä ripeästä päätöksenteosta – kunnat säästivät reilusti rahaa, kun verkkoa päästiin rakentamaan yhteisojissa yhdessä energiayhtiön ja teleoperaattorin kanssa.

Tarjolla myös gigan yhteyksiä

Saimaan Kuitu Oy perustettiin elokuun lopussa ja liittymämyynti käynnistyi syyskuun alussa. Myynti on käynyt vilkkaana ja asiakkaiden määrä vuoden 2015 rakennetuilla alueilla on hyvä. Liittymäkytkennät saadaan tehtyä kaikille asiakkaille tammi-helmikuun aikana. Verkkoa on rakennettu kaikkiaan noin 200 kilomeriä. Yritys tarjoaa 100/100 Mbit/s tai 1000/100 Mbit/s nopeuksia asiakkailleen. ”Asiakkaat ovat ottaneet myös gigan nopeuksia käyttöönsä”, toimitusjohtaja Puhakainen kertoo.

Yhteistyö toimivaa

Saimaan Kuitu Oy:n teleoperaattorina toimii kesällä kilpailutuksen voittanut Blue Lake Communications Oy (BLC). ”Olemme tehneet yhteistyötä kesästä lähtien ja se on ollut erittäin toimivaa. Asioita on ollut paljon ja kaikki on saatu ratkaistua hyvässä hengessä. On ollut myös mukava seurata liittymämäärän kehitystä. Meille operaattorina Saiman Kuidun gigan yhteyksien tarjoaminen kuluttajille on hyppy eteenpäin – näitä ei monilla operaattoreilla ole tarjolla ”, Blue Lake Communications Oy:n operatiivinen johtaja Hannu Väänänen toteaa.

Sote-puolen digitaalisaatio ratkaisut kiinnostavat kuntia

Savitaipaletta ja Taipalsaarta kiinnostaa mitä uutta nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet voivat tuoda sosiaali- ja terveyspuolen palveluihin. Tammikuun alussa molemmissa kunnissa onkin käynnistymässä yhdessä kuntien, Eksoten ja Blue Lake Communications Oy:n kanssa Sointu-pilotti, jossa testataan yhdessä asiakkaan, omaisten ja kotihoidon henkilökunnan kanssa toimivia ratkaisuja siihen, että valokuituyhteyksien kautta käytettävien laitteiden ja palvelujen tukemana kotona olisi vielä entistä turvallisempi ja parempi asua.

Valokuitu helpottaa yrittäjän arkea

Ensimmäinen valokuituliittymä kytkettiin Taipalsaaren Pappilankankaalle Mill Optics Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ruuskalle. Hän tarvitsee globaaliin liiketoimintaansa nopeita ja varmoja yhteyksiä. ”Teen paperiteollisuudelle konenäköön liittyviä töitä, jotka liittyvät jo asennettujen järjestelmien optimointiin. Tilasin gigan yhteyden käyttööni, sillä kytkeydyn kotoa järjestelmiin ja näin saan tänne tarvitsemaani tietoa reaaliajassa”, toimitusjohtaja Mikko Ruuska toteaa.

Rahoitustukineuvottelut käynnissä ELY-keskuksen kanssa

Kun on päästy hyvään alkuun, niin rakentamista halutaan myös jatkaa. Maaseutualueilta on tullut paljon kyselyjä siitä, miten valokuituverkon saisi myös omalle kylälle. Saimaan Kuitu Oy:llä on parasta aikaa EU-tukihakemukset Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen käsittelyssä. ”Neuvottelut jatkuvat pyhien jälkeen. Uskon, että saamme jatkaa ensi vuonna hyvin alkuun päässyttä rakentamista ja näin tyydyttää nopeita ja varmoja yhteyksiä kaipaavien tarpeita”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Lisätietoja: Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi
Blue Lake Communications Oy (BLC), operatiivinen johtaja Hannu Väänänen, 044 777 5776, hannu.vaananen@blc.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkkoa on rakennettu vuoden 2015 aikana pääosin yhteisrakentamisella energiayhtiön ja teleoperaattorin kanssa yhteiskaapeliojissa. Olemme yhteisrakentamisessa alan pioneereja ja yhteistyö on koettu molemmin puolin kannattavaksi.

Discovery Channel mukaan Watsonin veloituksettomaan Next-pakettiin

Watsonin kanavapakettitarjontaan on luvassa muutoksia vuodenvaihteessa. Merkittävimpänä uudistuksena on huippusuositun Discovery Channelin aloitus Next-kanavapaketissa. Myös golfin ystävät ilahtunevat kuullessaan, että MTV aloittaa 1.1.2016 alkaen uuden C More Golf -kanavan.
Next-kanavapaketti on veloitukseton kaikille Watsonin tilaajille, ja sen sisältöä uudistetaan aika ajoin. Next-paketin voi aktivoida käyttöön Watsonin hallintavalikon Kanavapaketti-välilehdellä.

Julkinen kuuleminen ”Saimaan Kuidun Savitaipaleen 2016 valokaapeliverkko” –hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Savitaipaleen kunnan Lavikanlahti-Olvenlampi-Heituinlahti-Hämäläisen kylä -alueella valokuituhanketta. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Maaseutuvirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kartta alueesta löytyy osoitteesta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:lle 25.11.2015 kello 16.00 mennessä joko postiosoitteeseen Saimaan Kuitu Oy, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale tai info@saimaankuitu.fi. Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuitu/kuuleminen”. Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot: Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056

Saimaan Kuidun hallitus

Karttaliite:Savitaipaleen 2016 hanke-alue

Gigan yhteyksiä kuluttajille – Saimaan Kuitu Suomen nopein verkko!

Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistaman ja voittoa tavoittelemattoman Saimaan Kuitu Oy:n valokuituverkko tulee olemaan Suomen nopein. Parasta aikaa rakennettavan verkon asiakkaat voivat tilata itselleen halutessaan jopa gigan yhteydet, jotka saadaan käyttöön joulukuussa.

”On hienoa olla luomassa edellytyksiä sille että maakunta on vireä, aktiivinen ja sillä on hyvälaatuiset internetyhteydet. Meillä tulee olemaan Suomen nopein verkko ja edulliset hinnat, pitkään näköalapaikoilta internetyhteyksien kehitystä Suomessa seurannut Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

”Yhteisen yhtiön perustaminen ilmentää hienoa pioneerihenkeä, jota Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat ovat osoittaneet aloittamalla kuntien kattavan valokuituverkon rakentamisen”, toteavat yhdessä Saimaan Kuitu Oy:n hallituksen ja Taipalsaaren kunnanvaltuuston puheenjohtaja Iikko B. Voipio ja Savitaipaleen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Kylliäinen.

Toimimattoman yhteydet kuntalaisten huoli

Kuntalaisilta tullut huoli toimimattomista yhteyksistä tai yhteyksien puuttuminen ja toisaalta palvelujen kehitysnäkymät saivat kunnanvaltuustot päättämään valokuituverkon rakentamisesta.
”Koska palvelut siirtyvät yhä enenevässä määrin verkkoon ja kuntalaisten on päästävä niitä käyttämään, voidaan valokuituverkkoa verrata hyvin tiehen, sähkö- ja puhelinverkkoon ja vastaaviin perusinfrarakenteisiin”, toteaa Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman.

Verkoista kunnille elinvoimaa

Operaattorit eivät tule maaseutualueille valokuituverkkoa rakentamaan. Siksi kuntien on elinvoimansa säilyttääkseen rakennettava se itse. Investointi maksaa, mutta jos sitä ei tekisi, kunnat kuihduttaisivat itse itsensä.
”Yritykset tarvitsevat tänä päivänä välttämättä nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet. On myös tärkeää että kuntalaiset pystyvät täysmääräisesti hyödyntämään sosiaali- ja terveyspalveluiden innovaatioita”, Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi muistuttaa.

Lisätietoja: Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, p. 0400 141 056
Saimaan Kuidun hallituksen puheenjohtaja Iikko B. Voipio, p. 050 313 7176
Savitaipaleen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Kylliäinen p. 050 413 0154
Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman, p. 0400 753 939
Savitaipaleen Kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, p. 040 560 3075