Uutiset

Rakentaminen Olvenlammella ja Hämäläisen alueella ja uusi Tulevaisuuden varaus-liittymä

Valokaapelin rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia Hämäläisen kylän ympäristössä sekä Olvenlammella.
Uudella Tulevaisuuden varaus-liittymällä varmistat edullisen valokuituyhteyden käyttöönoton myös tulevaisuudessa, vaikka liittymälle ei tällä hetkellä olisikaan käyttäjiä. Valokuituliittymän rakentamishinta on edullisimmillaan silloin kun rakennustyöt tehdään samalla kertaa koko alueelle.

Yhteisrakentaminen jatkuu Savitaipaleella ja Taipalsaarella

Routa suli ja säävarman sähkö- ja valokuituverkon rakentaminen jatkuu taas Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Saimaan Kuitu Oy jatkavat viime vuonna alkanutta hyvää yhteistyötä verkkojen maarakentamisessa.

Yhteisrakentamisen pääpaino on tänä vuonna Savitaipaleen keskustan eteläpuolella Mikkelintien Ellosenpäässä, missä työt ovat jo käynnissä Savitaipaleen keskustan suuntaan. Sen jälkeen suunnataan Petynmäkeen, Hallitien ja Urheilutien kautta Olvenlammelle sekä Mustapään alueelle.
Taipalsaarella tehdään tänä vuonna yhteisrakentamista Jauhialassa, Konstussa ja Ahokkalassa. Osapuolet rakentavat verkkojaan myös toisistaan riippumatta.

Rakentaminen työllistää ja kehittää kuntia

”Teemme yhteisrakentamista siellä missä se teknistaloudellisesti on järkevää ja johtaa kuntalaisten ja yritysten kannalta hyvään lopputulokseen”, toteavat projektipäällikkö Kari Kotirinta Saimaan Kuitu Oy:stä ja urakoitsijan eli Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n projektipäällikkö Jarno Kähö. He toteavat, että rakentaminen on iso ja kallis investointi, jossa työllistyy merkittävä määrä alueella asuvia ihmisiä. Rakentaminen myös näkyy kunnassa työn touhuna ja merkkinä kuntien kehittymisestä. Säänvarma sähkö ja nopea kuituverkko turvaavat kuntalaisen hyvinvointia vuosikymmeniksi.

Mukana tukea EU:lta

Pääosa Saimaan Kuidun valokaapeliverkosta rakennetaan Maaseuturahaston EU-tuen avulla, jonka vuoksi asiakkaat saavat merkittävän, tuhansien eurojen taloudellisen hyödyn. Tukirahaa on käytössä kullekin rakennusalueelle vain kerran eli nyt rakennusalueella asuvien kannattaa tarttua tilaisuuteen.

Rakennustyöt mahdollisimman vähin häiriöin

Projektipäälliköt haluavat korostaa, että verkkoja rakennetaan kuntalaisten tarpeisiin. Rakentajat pyrkivät tekemään työt niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja liikenteelle, mutta työn luonteen vuoksi lyhytaikaisia häiriöitä ei voi välttää. Työjärjestykselle on tekniset riippuvuudet, joiden mukaan niitä toteutetaan. Siitä seuraa, että esimerkiksi kaivupaikkoja on auki joskus pitkäänkin. Projektipäälliköt toivovat, että asukkaat rohkeasti kysyvät jo ennakkoon asioita lähialueensa rakentamiseen liittyen, silloin voidaan parhaiten ottaa huomioon töihin liittyviä eri näkökohtia.

Lisätietoja:
Saimaan Kuitu Oy, projektipäällikkö Kari Kotirinta, kari.kotirinta@saimaankuitu.fi, 050 453 2032
Lappeenrannan Verkonrakennus Oy, projektipäällikkö Jarno Kähö, jarno.kaho@lreoy.fi, 050 339 9385
Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi, 0400 141 056
Lappeenrannan Energiaverkot Oy, toimitusjohtaja Arto Taipale, arto.taipale@lreoy.com, 040 743 2350

Julkinen kuuleminen ”Saimaan Kuidun Taipalsaaren 2016 valokaapeliverkko” –hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Taipalsaaren kunnan Hovimäki-Olkkola-Vitsai-Telkkälä-Levänen-Ahokkala –alueella (Taipalsaari 2016A) ja Saimaanharju-Konstu-Kirjamoinniemi-Kuivaketvele –alueella (Taipalsaari 2016B) valokuituhanketta. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Maaseutuvirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kartta alueesta löytyy osoitteesta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:lle 4.4.2016 kello 16.00 mennessä joko postiosoitteeseen Saimaan Kuitu Oy, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale tai info@saimaankuitu.fi. Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuitu/kuuleminen”. Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot:
Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi
Saimaan Kuidun myynti- ja markkinointipäällikkö Heli Pajuvirta, 040 707 4772, heli.pajuvirta@saimaankuitu.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija Jukka Penttilä, 0295 029 077, jukka.penttila@ely-keskus.fi

Saimaan Kuidun hallitus

2016-03-09 Saimaan Kuitu Oy_Taipalsaaren 2016A hankealueen kartta
2016-03-09 Saimaan Kuitu Oy_Taipalsaaren 2016B hankealueen kartta

Valokuituillat asunto-osakeyhtiöille 2.3. ja 3.3.2016

Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, isännöitsijät ja asukkaat kutsutaan
VALOKUITUILTAAN
Savitaipalelle 2.3. klo 18 ja Taipalsaarelle 3.3. klo 18

Tilaisuuksissa kerrotaan mitä palveluja valokuituliittymä mahdollistaa ja mitä se maksaa asunto-osakeyhtiöille.
Savitaipaleella tilaisuus pidetään Suvannossa (Peltoinlahdentie 15) ja Taipalsaarella kunnantalon valtuustosalissa (Kellomäentie 1).

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa tilaisuuteen!

Saimaan Kuidun ensimmäinen liittymä on kytketty!

Saimaan Kuitu Oy on rakentanut Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle koko kesän ja syksyn valokuituverkkoa. Ensimmäinen valokuituliittymän käyttöönotto tehtiin tänään 28.12.2015 Taipalsaaren Pappilankaan alueella toimivalle yritykselle.
”Iso urakka on tullut yhteen välietappiin. On hienoa tarjota tämänvuotisen rakentamisalueen asukkaille ja yrityksille nopeat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet”, Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.
Samalla toimitusjohtaja Puhakainen kiittää kuntien päättäjiä ripeästä päätöksenteosta – kunnat säästivät reilusti rahaa, kun verkkoa päästiin rakentamaan yhteisojissa yhdessä energiayhtiön ja teleoperaattorin kanssa.

Tarjolla myös gigan yhteyksiä

Saimaan Kuitu Oy perustettiin elokuun lopussa ja liittymämyynti käynnistyi syyskuun alussa. Myynti on käynyt vilkkaana ja asiakkaiden määrä vuoden 2015 rakennetuilla alueilla on hyvä. Liittymäkytkennät saadaan tehtyä kaikille asiakkaille tammi-helmikuun aikana. Verkkoa on rakennettu kaikkiaan noin 200 kilomeriä. Yritys tarjoaa 100/100 Mbit/s tai 1000/100 Mbit/s nopeuksia asiakkailleen. ”Asiakkaat ovat ottaneet myös gigan nopeuksia käyttöönsä”, toimitusjohtaja Puhakainen kertoo.

Yhteistyö toimivaa

Saimaan Kuitu Oy:n teleoperaattorina toimii kesällä kilpailutuksen voittanut Blue Lake Communications Oy (BLC). ”Olemme tehneet yhteistyötä kesästä lähtien ja se on ollut erittäin toimivaa. Asioita on ollut paljon ja kaikki on saatu ratkaistua hyvässä hengessä. On ollut myös mukava seurata liittymämäärän kehitystä. Meille operaattorina Saiman Kuidun gigan yhteyksien tarjoaminen kuluttajille on hyppy eteenpäin – näitä ei monilla operaattoreilla ole tarjolla ”, Blue Lake Communications Oy:n operatiivinen johtaja Hannu Väänänen toteaa.

Sote-puolen digitaalisaatio ratkaisut kiinnostavat kuntia

Savitaipaletta ja Taipalsaarta kiinnostaa mitä uutta nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet voivat tuoda sosiaali- ja terveyspuolen palveluihin. Tammikuun alussa molemmissa kunnissa onkin käynnistymässä yhdessä kuntien, Eksoten ja Blue Lake Communications Oy:n kanssa Sointu-pilotti, jossa testataan yhdessä asiakkaan, omaisten ja kotihoidon henkilökunnan kanssa toimivia ratkaisuja siihen, että valokuituyhteyksien kautta käytettävien laitteiden ja palvelujen tukemana kotona olisi vielä entistä turvallisempi ja parempi asua.

Valokuitu helpottaa yrittäjän arkea

Ensimmäinen valokuituliittymä kytkettiin Taipalsaaren Pappilankankaalle Mill Optics Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ruuskalle. Hän tarvitsee globaaliin liiketoimintaansa nopeita ja varmoja yhteyksiä. ”Teen paperiteollisuudelle konenäköön liittyviä töitä, jotka liittyvät jo asennettujen järjestelmien optimointiin. Tilasin gigan yhteyden käyttööni, sillä kytkeydyn kotoa järjestelmiin ja näin saan tänne tarvitsemaani tietoa reaaliajassa”, toimitusjohtaja Mikko Ruuska toteaa.

Rahoitustukineuvottelut käynnissä ELY-keskuksen kanssa

Kun on päästy hyvään alkuun, niin rakentamista halutaan myös jatkaa. Maaseutualueilta on tullut paljon kyselyjä siitä, miten valokuituverkon saisi myös omalle kylälle. Saimaan Kuitu Oy:llä on parasta aikaa EU-tukihakemukset Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen käsittelyssä. ”Neuvottelut jatkuvat pyhien jälkeen. Uskon, että saamme jatkaa ensi vuonna hyvin alkuun päässyttä rakentamista ja näin tyydyttää nopeita ja varmoja yhteyksiä kaipaavien tarpeita”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Lisätietoja: Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi
Blue Lake Communications Oy (BLC), operatiivinen johtaja Hannu Väänänen, 044 777 5776, hannu.vaananen@blc.fi

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkkoa on rakennettu vuoden 2015 aikana pääosin yhteisrakentamisella energiayhtiön ja teleoperaattorin kanssa yhteiskaapeliojissa. Olemme yhteisrakentamisessa alan pioneereja ja yhteistyö on koettu molemmin puolin kannattavaksi.